De Steeg

Geografische middelpunt van de gemeente Rheden

De Steeg vormt het geografische middelpunt van de gemeente Rheden en is mede om die reden al meer dan honderd jaar de vestigingsplaats van het gemeentehuis.

Het nieuwe gemeentehuis bevindt zich tweehonderd meter verwijderd van de plek waar vroeger het gerenommeerde hotel De Engel stond. Dit hotel mocht landelijke coryfeeën uit de naoorlogse jaren als Wim Kan en Simon Carmiggelt tot zijn stamgasten rekenen. Het favoriete plekje van het echtpaar Carmiggelt was het bankje tegenover het voormalige hotel De Engel, dat een weids uitzicht bood op de IJssel. Op diezelfde plek bevindt zich nu het bronzen beeld van Carmiggelt en zijn vrouw, dat is vervaardigd door de Rhedense kunstenaar Wim Kuijl.

Aan het begin van de vorige eeuw bestond De Steeg nog uit twee delen: de Middachtersteeg en de Rhedersteeg, die in de loop van de tijd één hechte dorpsgemeenschap zijn gaan vormen. Bij de oudere huizen in De Steeg zijn de ramen nog voorzien van luiken met de kleuren van kasteel Middachten: rood en wit. Dit geldt eveneens voor de in de uitgestrekte Havikerwaard gelegen boerderijen, die deel uit maken van de bij het kasteel Middachten behorende landerijen. De bewoners van de Havikerwaard voelen zich als vanouds ten nauwste verbonden aan zowel kasteel Middachten als het dorp de Steeg. Dit laatste komt onder meer tot uitdrukking in de zeer actieve belangengemeenschap De Steeg en Havikerwaard.

Naast kasteel Middachten staan er in De Steeg nog enkele beeldbepalende gebouwen, zoals het huis Rhederoord, het gebouw Rhederpark, dat enige gelijkenis toont met kasteel Biljoen in Velp, het voormalig postkantoor en de R.K. Kerk. Deze kerk werd in 1928 ingewijd en bood voldoende ruimte voor de vele parochianen, voor wie het toenmalige dorpskerkje te klein was geworden. Het kan verkeren, zoals Bredero al zei, want de belangstelling is sindsdien zodanig gedaald, dat dit voor het dorp beeldbepalend kerkgebouw voor de eredienst wordt gesloten en de parochianen voor hun kerkgang naar elders moeten gaan. In 2003 onderging het toenmalige klooster voor de Zusters van de Liefde, gelegen aan de Oversteeg hetzelfde lot.


  • Streekgeschiedenis

  • 2000-nu

  • Rheden

  • Arnhem e.o.

Relevante links

Verwante collectiestukken

Ga naar CollectieGelderland

Verwante verhalen

Lees meer

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

info@mijngelderland.nl

Inschrijven nieuwsbrief

mijnGelderland Sociale media

erfgoed gelderland

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

E info@mijngelderland.nl