De IJssel in Beeld

Lees hier de virtuele versie van de tentoonstelling 'de IJssel van Arnhem tot Zutphen' van het Historisch Museum Arnhem.

Lees intro

14 verhalen
Bekijk volledige kaart

Ik heb een steen verlegd...

De IJssel roept associaties op met Hanzesteden als Kampen, Zwolle of Hattem en in veel mindere mate met Arnhem. Arnhem wordt altijd direct in relatie gebracht met de Rijn. Slechts vier kilometer van Arnhem splitst de Rijn zich in de Neder-Rijn en de IJssel. Dit is het begin van een bijna 125 kilometer lange rivier die via Zutphen, Deventer en Kampen uitmondt in het Ketelmeer, respectievelijk IJsselmeer.

De IJssel is tussen 600 en 950 na Chr. ontstaan en daarmee nog een relatief jonge rivier. Deze snel stromende rivier met veel bochten en een groot verval is al sinds mensenheugenis een doorvoerroute van goederen. Als historisch hoogtepunt geldt de tijd van het verbond van Hanzesteden waartoe Arnhem van 1441 tot 1615 behoorde. De scheepvaart op de IJssel heeft in haar geschiedenis veel te kampen gehad met lage waterstanden en het dichtslibben van de rivier. Om de rivier beter bevaarbaar en het water beheersbaar te maken, is in de loop van de eeuwen voortdurend aan de IJssel en het omringende landschap gesleuteld.

Deze special is een online selectie van de tentoonstelling 'Ik heb een steen verlegd...', De IJssel van Arnhem tot Zutphen, die tot 2010 in het Historisch Museum Arnhem te zien was.

Boerderij Helbergen. © Onbekend, alle rechten voorbehouden.
Interview met boer Michiel Goris over het effect van het project ‘Ruimte voor de Rivier’ van Rijkswaterstaat
<p>Michiel Goris woont in Cortenoever, gemeente Brummen, met zijn jonge gezin en heeft een melkveehouderij. Hij heeft het bedrijf en het woonhuis enkele jaren geleden...
Kapitein E. Bosma in de stuurhut kapitein E. Bosma in de stuurhut. © G. Reinders-Roosenboom, alle rechten voorbehouden.
Interview met Edwin Bosma, kapitein van de M.P.S. Eureka V
<p>Als kind was ik altijd op een schip. Ik ben nog net niet aan boord geboren. Mijn vader werkt nog steeds in de scheepvaart. Ik...
Directeurswoning van de voormalige steenfabriek De Pley te Arnhem. © Onbekend, alle rechten voorbehouden.
Interview met Linda Schregardus, bewoonster van de directeurswoning van de voormalige steenfabriek De Pley, Arnhem
<p>Linda Schregardus, bewoonster van de directeurswoning van de voormalige steenfabriek De Pley, vertelt over haar woning.</p>
Dorpen: Het Rheder-veer aan de IJssel tegenover de Valeweerd, met gezicht op de Rheder Enck, het Rhederbos, de Wildbaan en Rheden, ca 1690. © N.N., collectie Gelders Archief 1510-0124-AKV352, PD.
Dorpen
<p>Ver voor onze jaartelling woonden er al mensen in de zuidelijke IJsselvalei. Bewoning van dit gebied was haast onmogelijk door moerassen en overstromingen. Slechts de...
Prent Middachten © Onbekend, PD.
Interview met ing. A. Fennema, rentmeester van kasteel Middachten
<p>Op deze prent kun je zien dat de IJssel vroeger dichtbij het kasteel stroomde en de IJssel prachtig in het schootsveld lag. Oorspronkelijk was Middachten...
Gezicht vanaf de Stenen Tafel te Klarenbeek op o.a. de IJssel (1828) © C.H. van Amerom, collectie Gelders Archief (1551-54), PD.
Ontstaan
<p>Het huidige landschap van het Veluwemassief en het IJsseldal is ontstaan tijdens de twee laatste ijstijden. Bij de voorlaatste ijstijd drongen vanuit het noorden gletsjers...
Ontginning en bedijking: Kaart van de rivier de IJssel, Westervoort. © Collectie Gelders Archief (1510-0509-351), PD.
Strijd tegen het water
<p>Tot in de late middeleeuwen heeft de IJssel vrij spel gehad. Het stroomgebied bestond uit aangroeiende en afkalvende waarden en eilanden waartussen het water zich...
Richard van Oijen op zijn voetveer WUTA. © Onbekend, alle rechten voorbehouden.
Interview met Richard van Oijen, eigenaar van het voetveer WUTA
<p>Richard van Oijen, eigenaar van het voetveer WUTA, vertelt over het varen tussen Rheden en Rhederlaag.</p>

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

info@mijngelderland.nl

Inschrijven nieuwsbrief

mijnGelderland Sociale media

erfgoed gelderland

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

E info@mijngelderland.nl