De IJssel in Beeld

Ik heb een steen verlegd...
De IJssel roept associaties op met Hanzesteden als Kampen, Zwolle of Hattem en in veel mindere mate met Arnhem. Arnhem wordt altijd direct in relatie gebracht met de Rijn. Slechts vier kilometer van Arnhem splitst de Rijn zich in de Neder-Rijn en de IJssel. Dit is het begin van een bijna 125 kilometer lange rivier die via Zutphen, Deventer en Kampen uitmondt in het Ketelmeer, respectievelijk IJsselmeer.

De IJssel is tussen 600 en 950 na Chr. ontstaan en daarmee nog een relatief jonge rivier. Deze snel stromende rivier met veel bochten en een groot verval is al sinds mensenheugenis een doorvoerroute van goederen. Als historisch hoogtepunt geldt de tijd van het verbond van Hanzesteden waartoe Arnhem van 1441 tot 1615 behoorde. De scheepvaart op de IJssel heeft in haar geschiedenis veel te kampen gehad met lage waterstanden en het dichtslibben van de rivier. Om de rivier beter bevaarbaar en het water beheersbaar te maken, is in de loop van de eeuwen voortdurend aan de IJssel en het omringende landschap gesleuteld.

Deze website is de virtuele versie van de tentoonstelling 'Ik heb een steen verlegd...', De IJssel van Arnhem tot Zutphen, die tot 4 april 2010 in het Historisch Museum Arnhem te zien was.

Inschrijven nieuwsbrief

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

T 026-3521690
E info@mijngelderland.nl