Een opgraving op bedrijventerrein Harselaar-Oost

Van ijzertijd naar betontijd in de gemeente Barneveld

In juni en juli 2017 is door archeologisch onderzoeksbureau Archol uit Leiden een grote opgraving uitgevoerd in het gebied tussen Harselaar-Oost, de spoorlijn Amersfoort-Apeldoorn en de snelweg A1.

Vooronderzoek

De aanleiding van de opgraving was de bouw van een betonfabriek. Dat er archeologische vindplaatsen in de grond zouden zitten, was al bekend. In 2004 werden bij een proefsleuvenonderzoek al sporen waargenomen, die werden gedateerd in de ijzertijd.

IJzertijd

In totaal werden 14 huisplattegronden uit de midden-ijzertijd tot vroeg-Romeinse tijd (ca. 500 voor Chr. tot ca. 70 na Chr.) aangetroffen en maar liefst 115 spiekers. Dit zijn een soort schuurtjes op vier of zes palen, waarin voorraden werden bewaard.

Middeleeuwen

Tijdens de opgraving werden er onverwachts ook resten uit de middeleeuwen gevonden. Twee huisplattegronden in het zuidoosten van het plangebied dateren uit de dertiende en veertiende eeuw. Daarbij werden ook vier roedenbergen, een bijgebouw en twee waterputten gevonden. Roedenbergen zie je ook nu nog bij boerderijen. Dit is dus een ‘ontwerp’ dat al eeuwen meegaat! Rondom de middeleeuwse sporen werden ook een aantal greppels gevonden, waarvan de functie en datering nog onduidelijk is.

Een verrassing

De uitwerking van de opgraving heeft al mooie resultaten opgeleverd. Zo bleek op basis van dendrochronologisch onderzoek (ook wel jaarringenonderzoek genoemd) een waterput uit het midden van de zevende eeuw na Christus te dateren. Uit deze periode hadden we in De Gelderse Vallei tot nu toe nog geen bewoningssporen aangetroffen! De waterput lag dicht tegen de A1 aan. Wie weet wat er nog onder de snelweg ligt!

Dit verhaal is afkomstig uit de Gelderse Archeologische Kroniek 2018.


Rechten

Petra Kloosterman, Gelderse Archeologische Kroniek, 2018, CC-BY

Relevante links

Verwante verhalen

Lees meer

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

info@mijngelderland.nl

Inschrijven nieuwsbrief

mijnGelderland Sociale media

erfgoed gelderland

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

E info@mijngelderland.nl