Huis Medler in Vorden

Van edelmanswoning tot kerk

De regionale elite rond Vorden bouwt in de middeleeuwen edelmanswoningen. Ze profiteren van de vruchtbare gronden langs de IJssel en Oude IJssel en de opkomende ijzerindustrie. Het Huis Medler is één van de acht bekende kastelen van Vorden. In het Wiersserbroek worden drie opeenvolgende huizen gebouwd.

Van de familie Van Hackfort naar de familie Van Eck

In 1483 zijn de broers Jacob en Dirck van Hackfort de eigenaars ven het goed Melder, toen nog zonder adellijke woning. Hun familie heeft ook de huizen Hackfort en Vorden in hun bezit. Maria van Munster wordt weduwe van een lid van de familie Van Hackfort en trouwt met Michiel van Eck. In 1530 koopt het echtpaar het goed Medler en bouwt er op een verhoging in het landschap, met de naam ‘de Pol’, een rechthoekige havezate met een gracht er omheen. Michiel kiest de kant tussen de hertog van Gelre in diens strijd met de Bourgondiërs. Hij is samen met Huis Medler vanaf 1539 ingeschreven in de Ridderschap van Zutphen.

Het tweede huis Medler dient tevens als kerk

Tijdens de Tachtigjarige Oorlog is het oorspronkelijke huis waarschijnlijk verwoest. De familie betrekt dan een bijgebouw op het voorplein en bouwt dat uit. Kleinzoon Hendrick van Eck laat in 1620 de ‘hofstede op de pol’ afbreken en een nieuw huis met gracht en bijgebouwen aan de westkant bouwen.

Hendrick krijgt echter door zijn vele ruzies en processen rond 1640 financiële moeilijkheden. Tijdens een lange periode van wisselende en onduidelijke eigendomsverhoudingen komt het goed in 1681 in handen van de familie Van Dordt. Deze noemt zich daarna Van Dordt tot Medler. De familie biedt tot 1719 katholieken, die uit hun kerk in Vorden verdreven zijn, gelegenheid om in Huis Medler ter kerke te gaan.

Het derde huis Medler van dezelfde familie

Op de plaats van het tweede Huis Medler verschijnt rond 1760 een derde huis met de muren van het eerste huis. Dit wordt in de achttiende en negentiende eeuw nog stevig verbouwd. Zo komt er in 1892 een verdieping met nieuw dak op.

De familie Van Dordt tot Medler bezit privé nog steeds het Huis Medler met het uiterlijk dat in het begin van de negentiende eeuw vorm krijgt.

Bronnen:

 


Rechten

Ben Boersema, Erfgoed Gelderland, CC-BY

  • Kunst en cultuur

  • 1000-1500

  • Bronckhorst

  • Achterhoek

  • Kastelen

Relevante links

Verwante verhalen

Lees meer

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

info@mijngelderland.nl

Inschrijven nieuwsbrief

mijnGelderland Sociale media

erfgoed gelderland

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

E info@mijngelderland.nl