Jacht op Rosendael

Een huis vol koninklijke gasten en jachttrofeeën

Vanaf de middeleeuwen jagen edellieden op de beboste hellingen rondom kasteel Rosendael. Het gebied is rijk aan vele soorten wild. De jacht wordt door edele heren beoefend, hoewel adellijke dames soms ook jagen.

Koninklijke jacht

Vaak komt er hoog bezoek op de jachtpartijen, die destijds een aantal dagen duurden. Koning-stadhouder Willem III, nauw bevriend met kasteelheer Jan van Arnhem, is regelmatig te gast op Rosendael. Willem III jaagt graag op Rosendaels grondgebied. Hij heeft, net als op andere bevriende huizen, een eigen appartement ter beschikking op kasteel Rosendael. Jan van Arnhem schrijft aan de koning: “wij timmeren die ’t meest om beter commoditeyt aen Uwe Majsts. Peerden te geven, als wij de genade mogen hebben Uwe Maj. Op Rosendal te sien”. In de achttiende eeuw is Assueer Jan Torck de adviseur van Willem V over het jachtbeleid op de Veluwe. Als jagermeester heeft hij een speciaal ambtskostuum. Assueer Jan is tijdens het jachtseizoen voortdurend van huis, waar zijn vrouw zich over beklaagt.

De jacht in huis

Omdat de jacht een belangrijk aspect is van het kasteelleven, zijn er ook binnenshuis verwijzingen naar deze activiteit. Prenten, schilderijen en ook andere objecten zoals geweren kunnen jachtscènes bevatten of verwijzen naar de jacht. Uit de inventaris van 1921 blijkt bijvoorbeeld dat op Rosendael prenten hingen van de achttiende-eeuwse Johannes Elias Ridinger, die bekend is om zijn dier- en jachttaferelen. Jachtprenten van deze kunstenaar hangen ook vandaag de dag op het kasteel. Om de jacht extra aandacht te geven en om de kwaliteit van het wild en de jaagcapaciteit van de kasteeleigenaar te laten zien, worden in en rondom het kasteel jachttrofeeën geplaatst. In de zeventiende eeuw wordt zelfs een waterval opgetuigd met het gewei van een hert dat door Willem III geschoten is.

Levende herinnering

Een aantal jachttrofeeën uit de oorspronkelijke kasteelinboedel is op Rosendael bewaard gebleven. Het zijn koppen van het inheemse Veluwse zandhert. In de eerste salon is een opmerkelijk meubel te vinden, vervaardigd in opdracht van het echtpaar Torck-van Pallandt: een fauteuil gemaakt van hertengeweien. Deze en andere objecten in het interieur van kasteel Rosendael houden de herinnering aan de vroegere Rosendaelse jachtpartijen levend.


Relevante links

Verwante verhalen

Lees meer

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

info@mijngelderland.nl

Inschrijven nieuwsbrief

mijnGelderland Sociale media

erfgoed gelderland

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

E info@mijngelderland.nl