Eigenaren van De Bockhorst van Middeleeuwen tot heden

Zelfs de hertog van Gelre woonde tijdelijk in De Bockhorst

De Bockhorst wordt voor het eerst genoemd in een samenvatting van een koopakte uit 1456. Op 4 april 1456 verkopen de gebroeders Gerrid en Derck thoe Goor aan Derck thoe Goessenaar het 'goed', een grote hoeveelheid land.

In 1535 was Karel van Egmond, hertog van Gelre, eigenaar van De Bockhorst. Hij ruilde dit landgoed tegen een stuk grond in Leuvenheim, dat eigendom was van Tonis ten Passe. Tonis werd dus de nieuwe eigenaar van De Bockhorst. De hertog voegde de geruilde grond in Leuvenheim toe aan zijn wildbaan in Leuvenheim. In de 16e eeuw wordt De Bockhorst voor het eerst een adellijke en tiendvrije havezathe genoemd.

Verkopen, huwen en erven

In de daaropvolgende periode lijkt De Bockhorst aan belang te winnen en wordt de afdracht van de tienden (een soort belasting) verschoven van het Hof toe Loo naar De Bockhorst. Tussen 1590 en 1795 is de Bockhorst betrokken bij het bestuur in het schoutambt Rheede en het kerspel Spankeren, dat viel onder het richtersambt Veluwezoom. Daniel van Theuven kocht De Bockhorst in 1613 Hij wilde een watermolen aanleggen op het landgoed. In 1675 ging het goed over aan Herman van Delen, wiens dochter Gerberich in 1696 huwde met Jan van Dedem. Hun kleinzoon Coenraad Willem van Dedem verkocht in 1796 het goed aan Walrandus Ferriet. Zijn zoon Paulus erfde 'De Bockhorst' van hem. Zijn dochter huwde met ds. J.W. Tilanus. Omstreeks 1800 bestond het landgoed uit een aaneengesloten gebied van ruim 100 hectare. Generaal-Majoor Paulus Statius Reinier van Hooff (1786-1865), eigenaar sinds 1841, liet de geometrische tuinaanleg omvormen tot een aanleg in landschapsstijl, die toen in de mode kwam. Tussen 1624 en 1865 is het gebouw niet veranderd.

Versnippering

Na het overlijden van Van Hooff  in 1865 werd De Bockhorst publiekelijk geveild. Het landgoed raakte versnipperd. Een Amsterdamse koopman kocht het huis, liet het slopen en zette op het fundament een nieuw huis. Rond 1900 was het een jongensinternaat, het instituut Reesink. In de 19e eeuw is het landgoed grotendeels verkaveld, maar na 1906 heeft de toenmalige eigenaar ir. P.J. van Voorst Vader het goed grotendeels weer bijeengebracht. Zijn nazaten zijn de huidige eigenaren. Het bezit is sinds 1910 ondergebracht in een naamloze vennootschap: N.V. Land Exploitatie Maatschappij de Bockhorst en later omgezet naar een B.V.

Bronnen:
- Elzebroek, A.T.G.  en W.L. van Voorst Vader, 'De bewogen geschiedenis van het landgoed De Bockhorst', In: Ambt en Heerlijkheid nr. 171, jaargang 57. Themanummer De Bockhorst.
- Kasteele, Ir. A. van de en ing. A. Fennema, Landgoedvisie 'Landgoed De Bockhorst', november 2010.
- Wikipedia.


Rechten

Marianne Poorthuis, ErfgoedLeeft

  • Landschap

  • 1000-1500

  • Rheden

  • Landschap

  • Arnhem e.o.

  • Kastelen

Relevante links

Verwante verhalen

Lees meer

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

info@mijngelderland.nl

Inschrijven nieuwsbrief

mijnGelderland Sociale media

erfgoed gelderland

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

E info@mijngelderland.nl