Het oudste militaire terrein op de Veluwe

Pleitbrief voor het afstoten van Kamp Nieuw-Milligen

Anonieme briefschrijver pleit in 1862 voor afstoten van het toen nieuwe Kamp Nieuw-Milligen en het uitgespaarde geld aan te wenden voor betere kazernes. Er vinden inderdaad geen grote oefeningen meer plaats, maar het kamp is tot op heden nog volop in gebruik.

"Wij zijn in het algemeen tegen dat kamp te Milligen. Wij gelooven vooreerst, om verschillende redenen, dat het punt slecht gekozen is voor een permanent kamp. Eene van die redenen is, dat Milligen weinig communicatiën heeft met de overige deelen des lands. Alle levensbehoeften zijn, zooals duidelijk is, te Milligen veel duurder dan in een elders geplaatst kamp het geval zoude wezen. Het terrein van het kamp zelf is daarenboven zeer weinig voor het doel geschikt. Het oefeningsterrein is weinig geaccidenteerd, en in de terreindeelen, welke voor de oefening het meest van belang zijn, zooals bijvoorbeeld tuinen en boschjes, mogen de troepen niet komen; er mag geen schop in den grond gestoken worden.

Voor een permanent kamp is daarenboven het terrein veel te laag; een kamp dat geheel onderloopt bij eenigzins aanhoudende regens, deugt voor een oefenings-kamp niet, tenzij men de menschen wil harden tegen het water! Om al deze redenen achten wij Milligen zeer weinig geschikt om daar het leger te doen kamperen, en zijn wij ten volle van het gevoelen, dat het, met opzigt tot dit kamp te Milligen, geraden was het bekende spreekwoord toe te passen: 'Beter ten halve gekeerd dan ten volle gedwaald.'"

Bron:

  • 'Het Kamp te Milligen', Militaire Spectatornr. 31 (1862) 106-115.

Dit verhaal hoort bij het project Militairen op de Veluwe


Rechten

PD

  • Gelegerd in Gelderland

  • Oorlog

  • 1800-1900

  • Apeldoorn

  • Landschap

  • Veluwe

Relevante links

Verwante verhalen

Lees meer

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

info@mijngelderland.nl

Inschrijven nieuwsbrief

mijnGelderland Sociale media

erfgoed gelderland

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

E info@mijngelderland.nl