Proefsleuvenonderzoek te Westervoort

Bij voormalig Huis Hamerden

Op het terrein van de voormalige havezate Huis Hamerden is in 2016 een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. De resultaten van het onderzoek bevestigen de verwachting dat er sporen aanwezig zijn die samenhangen met (voorgangers van) de oude havezate. Op het erf van de voormalige havezate is een zandig ophogingspakket aangetroffen met een dikte van ruim een meter.

Scherven

Dit pakket ligt op natuurlijk afgezet rivierduinzand, waarvan in de top resten van de oorspronkelijke bodem zijn aangetroffen in de vorm van een bruingele bc-horizont. De eerste fase van de ophoging is in de dertiende eeuw opgebracht en heeft een dikte van dertig tot vijfendertig centimeter. Deze laag bevat scherven uit de midden-bronstijd, de late ijzertijd tot vroeg-Romeinse tijd en de periode rond 1200, die hier vermoedelijk secundair gedeponeerd zijn met de opgeworpen grond.

Demping

Onder deze laag zijn enkele sporen gevonden. In één van deze sporen is een scherf uit de laat-Romeinse tijd of de vroege middeleeuwen aangetroffen, die in een latere periode daarin terecht kan zijn gekomen. Na het aanbrengen van de ophoging is in de late middeleeuwen een brede sloot of gracht gegraven, die het erf in de nieuwe tijd aan de westzijde begrensde. Deze is na 1575 (deels) gedempt en kan nog als zodanig gefunctioneerd hebben, toen in de zeventiende en de eerste helft van de achttiende eeuw pentekeningen van het huis vervaardigd werden, waarop een dergelijke waterloop langs de Hamerseweg te zien is. Na de demping van de waterloop is een tweede ophoging tot stand gekomen, die mogelijk niet in een keer is opgebracht. Ook in recente tijd is nog grond en puin opgebracht.

Dit verhaal is afkomstig uit de Gelderse Archeologische Kroniek 2017.


Rechten

© Joris Habraken, CC-BY-NC

Vond u dit artikel nuttig?

Verwante verhalen

Lees meer

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

info@mijngelderland.nl

Inschrijven nieuwsbrief

mijnGelderland Sociale media

erfgoed gelderland

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

E info@mijngelderland.nl