Opgravingen op de Ericahorst in Ede

Sporen onder een oude school?

In het voorjaar van 2017 heeft VUhbs archeologie een opgraving uitgevoerd op de locatie van de oude, inmiddels gesloopte, Ericaschool op de hoek van de Veenderweg en de Ganzeweide in Ede. Eerder uitgevoerd vooronderzoek liet zien de bodem door de bouw van de school waarschijnlijk niet meer helemaal in tact was. Alleen diepere sporen konden eventueel aanwezig zijn. De opgraving liet zien dat er weliswaar plaatselijke verstoringen waren, maar het terrein bleek toch nog redelijk ongeschonden restanten uit verschillende perioden bloot te geven, meer dan van te voren werd gedacht.

Graanschuurtjes op de rand tussen hoog en laag

Op het opgravingsterrein zijn resten aangetroffen van opslagschuurtjes voor graan, zgn. spiekers, uit de ijzertijd (ca. 500 - 0 voor Chr.). De bijbehorende boerderijen waarin de mensen moeten hebben gewoond, zijn niet gevonden. De spiekers lagen precies tussen de hoger gelegen delen in het landschap, waar men akkerbouw uitvoerde, en de lager gelegen delen, waar men het vee liet grazen. Een heel handige plek dus!

Hutkommen uit de vroege middeleeuwen

In de vroege middeleeuwen hebben mensen opnieuw gebruik gemaakt van het terrein. De archeologen hebben twee hutkommen ontdekt: kleine gebouwtjes die deels onder de grond lagen en die gebruikt werden voor allerlei werkzaamheden. Een soort schuur of garage van nu dus.

En na de vroege middeleeuwen dan?

Na de vroege middeleeuwen blijft het lang rustig in de Ericahorst. Misschien is het terrein gebruikt als bouwland. Eeuwen later, vanaf de zeventiende eeuw, hebben mensen het gebied in en om de Ericahorst helemaal verkaveld, zodat de delen van het terrein verdeeld over verschillende eigenaren in gebruik werd genomen. Greppeltjes en hekwerk zijn hier de stille getuigen van. Ook zien we in het gebied karresporen en een bermsloot, die het tracé van de voorloper van de Veenderweg aanduidt. Hierna wordt het gebied klaargemaakt om enkele decennia lang plaats te bieden aan de Ericaschool.

Dit verhaal is afkomstig uit de Gelderse Archeologische Kroniek 2018.


Rechten

Marlous van Domburg, Gemeente Ede, CC-BY

Relevante links

Verwante collectiestukken

Ga naar CollectieGelderland

Verwante verhalen

Lees meer

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

info@mijngelderland.nl

Inschrijven nieuwsbrief

mijnGelderland Sociale media

erfgoed gelderland

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

E info@mijngelderland.nl