Proefsleuvenonderzoek in Twello

Gelderse Archeologische Kroniek 2020

In verband met de herontwikkeling tot woningbouwzones van een drietal schoollocaties aan de Troelstralaan, Abraham Kuyperstraat en Frans Halsstraat in Twello verscheen in de Gelderse Archeologische Kroniek van 2019 al het resultaat van het booronderzoek. Een jaar later is ook het geadviseerde proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.

Onverwachte loods

Twee van de deelgebieden lagen in een overgangszone van een dekzandkop/-welving naar een waarschijnlijk pre-IJssel beekdal, met een derde deelgebied bovenop een dekzandrug. In de overgangszone werden geen archeologisch relevante resten aangetroffen, maar op de dekzandrug werd aan de Frans Halsstraat wel een interessante structuur blootgelegd: een waarschijnlijk tijdelijke loods uit de Nieuwe Tijd, gerelateerd aan de aanleg van de spoorweg. Deze werd niet verwacht op basis van het vooronderzoek, grotendeels omdat deze als tijdelijke structuur nooit was ingetekend op een kaart.

Geen vervolgonderzoek

Vervolgonderzoek aan de structuur zou naar verwachting echter geen kennisvermeerdering opleveren ten opzichte van hetgeen nu al bekend was geworden, dus RAAP adviseerde dan ook geen verder archeologisch onderzoek voor dit deelgebied. De gemeente heeft dit onderschreven, maar zal dit tijdelijke erfgoed in gedachten houden.

Dit verhaal is onderdeel van de Gelderse Archeologische Kroniek 2020. Lees hier het genoemde onderzoek uit de kroniek van 2019.


Rechten

Harry Pape-Luijten (Regio-archeoloog Stedendriehoek), CC-BY-NC

Verwante verhalen

Lees meer

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

info@mijngelderland.nl

Inschrijven nieuwsbrief

mijnGelderland Sociale media

erfgoed gelderland

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

E info@mijngelderland.nl