Plangebied Grote Boel in Nijmegen

Archeologische begeleiding en opgraving 2016

Het plangebied Grote Boel is gelegen binnen een zone, waar minstens vanaf het middenneolithicum bewoning is geweest. Dit plangebied wordt gefaseerd ontwikkeld. Gezien de kans op de aanwezigheid van menselijke begravingen (skeletten of crematieresten) en woonplaatsen uit de prehistorie, Romeinse tijd en vroege middeleeuwen, zoals eerder aangetroffen bij de uitgevoerde projecten in het plangebied, zijn de geplande rioleringssleuven als proefsleuven aangelegd.

Huisplaats gevonden

Binnen de twee meter brede sleuf voor de riolering en aanleg van de drain in het wegtracé kwamen enkele forse kuilen naar voren met hierin prehistorisch aardewerk uit de ijzertijd en meer specifiek de vroege ijzertijd. Een uitbreiding over de breedte van het wegtracé, over een breedte van zes meter, toonde aan dat de vindplaats duidelijk tot buiten het wegtracé doorliep. Paalkuilen en nog enkele omvangrijke kuilen wezen in de richting van een huisplaats.

Kleine opgraving

Hieropvolgend is besloten tot een doorstart naar een kleinschalige opgraving, waarbij alle sporen binnen het areaal van een aan te leggen parkeerplaats zijn gedocumenteerd, gecoupeerd en afgewerkt. Een lengteprofiel is gedocumenteerd en tevens zijn enkele monsters genomen. Buiten het opgravingsareaal blijven de vindplaats en andere mogelijke vindplaatsen zoveel mogelijk in situ behouden middels het ophogen met grond.

Romeins vaatwerk

In de overige delen van het plangebied zijn nauwelijks archeologische fenomenen aangetroffen. Wel is in het noordoostelijk deel, in de top van geulafzettingen, een kleine depositie van Romeins vaatwerk aanwezig met daarbij in een laag binnen de geul tevens enkele prehistorische scherven, echter zonder duidelijk toe te wijzen sporen. Een uitgevoerde, kleine uitbreiding binnen het wegcunet heeft ter plekke weinig nadere duidelijkheid over de aard van het schervenmateriaal kunnen geven. Tevens werd een concentratie stenen aangetroffen in een proefsleuf. De uitwerking van het onderzoek is nog niet afgerond.

Dit verhaal is afkomstig uit de Gelderse Archeologische Kroniek 2017.

Bron: E. Eimermann. Archeologische begeleiding, proefsleuvenonderzoek en kleinschalige opgraving binnen plangebied Grote Boel in Nijmegen-Noord. Project Grb2 – Fase C, D en E. Uitwerkingstraject (Nijmegen 2016).

Verder lezen: geïnteresseerd in de archeologische geschiedenis van de Grote Boel? Lees ook: Arjan den Braven en Peter van den Broeke, De geschiedenis van de Boel in Nijmegen-Ressen ontrafeld, Kringblad Historische Kring Bemmel jr. 2013, nr. 2.


Rechten

Sigrid van Roode, CC-BY-NC

Relevante links

Verwante verhalen

Lees meer

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

info@mijngelderland.nl

Inschrijven nieuwsbrief

mijnGelderland Sociale media

erfgoed gelderland

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

E info@mijngelderland.nl