Archeologische projecten in Nijmegen

Gelderse Archeologische Kroniek 2015

In 2015 zijn diverse grote en kleinere projecten binnen de gemeente uitgevoerd. Daaronder was het laatste veldwerk in het kader van het jaren durende project ‘Ruimte voor de Waal’, het onderwerp van de studiedag van de Gelderse Archaeologische Stichting in 2016.

Oosterhoutsedijk

In 2015 concentreerde het onderzoek zich onder andere op de geschiedenis van de dijken langs de Waal met een profiel door de oude Oosterhoutsedijk, voordat deze afgegraven werd.

Waalsprong

In de Waalsprong, de ontwikkellocatie ten noorden van de Waal, werd voorafgaand aan de nieuwbouw in De Stelt onderzoek verricht. Daarbij werden sporen uit de Romeinse tijd en de middeleeuwen ontdekt. Eén van de meer opvallende zaken was het aantreffen van een vermoedelijke Romeinse weg: een bol kiezeldek, geflankeerd door twee greppels.

Grafvelden te Lingewaard

Meer noordelijk, tegen de gemeentegrens met Lingewaard aan, werd een grafveld uit de ijzertijd ontdekt. Het bevat zowel inhumatie- als crematiegraven en zou, op basis van het proefsleuvenonderzoek, tussen de 350 en 400 graven kunnen tellen. Daarnaast werden op het terrein ook oudere vondsten gedaan en sporen uit de Romeinse tijd gevonden. Het gaat daarbij om een nederzetting uit de eerste eeuw na Christus en een enkel graf dat duidelijk uit de late tweede eeuw dateert.

Hezelpoort

Onder het asfalt van de Hezelpoort, een tunnel onder de spoordijk die het centrum van Nijmegen met Nijmegen-West verbindt, werden anti-tankversperringen aangetroffen. Het Nederlandse leger had daar vóór mei 1940 versperringen ingegraven, die nu bij wegwerkzaamheden aan het daglicht kwamen. De meeste onderdelen zijn na de documentatie ter plekke weer onder het nieuwe asfalt verdwenen, een deel moest echter verwijderd worden. Gekeken wordt of deze delen in de openbare ruimte teruggeplaatst kunnen worden als herinnering aan deze periode in onze geschiedenis.

Dit verhaal is afkomstig uit de Gelderse Archeologische Kroniek 2016.


Rechten

Paul Franzen, CC-BY-NC

Relevante links

Verwante verhalen

Lees meer

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

info@mijngelderland.nl

Inschrijven nieuwsbrief

mijnGelderland Sociale media

erfgoed gelderland

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

E info@mijngelderland.nl