Prehistorische nederzetting

2700-2400 voor Christus

In het gebied dat later Nijkerk zou gaan heten, wonen al in de steentijd de eerste mensen. Tussen 2700 en 2400 voor Christus is er een nederzetting dichtbij een groot merengebied (de latere Zuiderzee).

De mensen die in de nederzetting leven vangen vis voor hun dagelijkse voedsel. Ze verbouwen ook graan en jagen op wild. In het voorjaar en de zomer wonen de mensen aan de mondingen van riviertjes en kreken. In de herfst en winter trekken ze zich terug op hoger gelegen gronden.

De kustlijn ligt een stuk noordelijker dan tegenwoordig. Door het stijgende water verdwijnt deze nederzetting in de golven. Langzamerhand kalft steeds meer land af, totdat in de late Middeleeuwen dijken worden aangelegd.

Archeologen hebben voorwerpen van deze prehistorische nederzetting opgegraven in wat nu Zuidelijk Flevoland is, zoals potscherven, vuurstenen en een stenen bijl.

 

Leestips:

  • Frank van Dooren, Landschappen van Nijkerk-Arkemheen (Nijkerk: Uitgeverij G.F. Callenbach bv, 1986).
  • K. Vlierman, Neolithische en middeleeuwse vondsten op de kavels OZ 35 en OZ 36 in Zuidelijk Flevoland. R.IJ.P.-rapport 1985 - 51 Abw (Lelystad: Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, 1985). (Dit rapport is in te zien in Museum Nijkerk en bij het Nieuwland Erfgoedcentrum in Lelystad.)


Rechten

Museum Nijkerk, CC-BY-NC

  • Nijkerk

  • Archeologie

  • Landschap

  • -3000-500

  • Nijkerk

  • Veluwe

Relevante links

Verwante verhalen

Lees meer

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

info@mijngelderland.nl

Inschrijven nieuwsbrief

mijnGelderland Sociale media

erfgoed gelderland

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

E info@mijngelderland.nl