Arend van Slichtenhorst

1616 - 1657

Op 5 december 1616 wordt ‘Ardt’ in het doopboek van de hervormde kerk van Nijkerk ingeschreven, zoon van ‘Brandt Artzen ende Aeltgen van Wenckum’. Ardt verwerft later grote bekendheid onder de naam Arend van Slichtenhorst. Hij is geboren op de boerderij die nu Westphalingsgoed heet, aan de Slichtenhorsterweg.

Als jongen gaat hij naar de Latijnse school in de Venestraat (nu Museum Nijkerk). Daarna studeert hij in Harderwijk en Leiden. Zijn levenswerk is de beschrijving van de geschiedenis van de provincie Gelderland, de Geldersse Geschiedenissen, uitgegeven in 1654. Hierin beschrijft hij ook met trots zijn geboorteplaats: “Op de uyterste eynden van de Velouw naer ’t Sticht van Utrecht light de Veste ofte de Stede van der Nykerk, zynde wel de vermaekelijxte, immers de vruchtbaerste plaets van heel Velouwen, ende, die wegen haere grootte en pronk van huysen, menighe Stad zoude beschaemen.” Het is de eerste keer dat zo’n omvangrijk werk in de Nederlandse taal verschijnt. Arend van Slichtenhorst sterft kort na de publicatie van zijn levenswerk, in 1657.

 

Leestips:

  • Arend van Slichtenhorst, XIV Boeken van de Geldersse Geschiedenissen (Arnhem 1654). (Ter inzage in het kenniscentrum van Museum Nijkerk.)
  • G. Beernink, De geschiedschrijver en rechtsgeleerde dr. Arend van Slichtenhorst en zijn vader Brant van Slichtenhorst, stichter van Albany, hoofdstad van den staat New-York. Werken, uitgegeven door Gelre. Vereeniging tot Beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht. No. 12 (Arnhem: S. Gouda Quint, 1916). (Ter inzage in het kenniscentrum van Museum Nijkerk.)


Rechten

Museum Nijkerk, CC-BY-NC

  • Nijkerk

  • Personen

  • 1600-1700

  • Nijkerk

  • Veluwe

Relevante links

Verwante verhalen

Lees meer

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

info@mijngelderland.nl

Inschrijven nieuwsbrief

mijnGelderland Sociale media

erfgoed gelderland

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

E info@mijngelderland.nl