Predikantenfamilie Van Medenbach

1604 - 1757

De oude Wehme, nabij de oude Hervormde Kerk van Ermelo, is 153 jaar lang bewoond door een predikant van de familie Van Medenbach. Vier generaties hebben van 1604-1757 achtereenvolgens dit ambt in Ermelo vervuld. Er is sprake van een soort erfelijke ambtsopvolging. Met name deze predikanten hebben in Ermelo inhoud gegeven aan de Reformatie.

Ds. Jacobus van Medenbach sr., predikant van 1604-1653

De eerste predikant van de familie is Jacobus. Na het overlijden van predikant Stipelius wordt hij op 4 december 1604 bevestigd als predikant in Ermelo. Hij ziet het levenslicht in 1571 in Herborn, graafschap Nassau. De familienaam is waarschijnlijk ontleend aan het dorp Medenbach bij Waldeck ten Noordwesten van de steden Hessel en Cassel.

Jacobus is een actief predikant. Bij zijn start doen zich wat incidenten voor met de kerkbestuurders. Daarna is hij een goede leraar en herder geweest. In 1653 gaat hij wegens ouderdom en ernstige doofheid met emeritaat. In 1657 overlijdt hij in Ermelo.

Ds. Benjamin van Medenbach sr., predikant van 1653-1694

In 1653 bevestigt vader Jacobus zijn zoon als adjunct-predikant. Na het overlijden van zijn vader blijft hij zijn hele leven predikant in Ermelo. In die tijd is dat een zeldzaamheid. Benjamin houdt van nauwkeurigheid. Het oudste nog aanwezige doopboek van Ermelo is door hem aangelegd in 1653.

Gedurende 41 jaren bekleedt hij met grote toewijding zijn beroep. Na zijn emeritaat blijft hij nog meewerken aan de geestelijke belangen van de Ermelose inwoners. In 1712 overlijdt hij op 85-jarige leeftijd in zijn geboortedorp Ermelo.

Ds. Jacobus van Medenbach jr., predikant van 1694-1741

Jacobus volgt zijn vader Benjamin op. Zijn geboortewieg staat ook in Ermelo. De doop vindt plaats op 4 november 1660. Hij volgt een theologische studie bij de Academie te Harderwijk. In 1694 wordt hij als kandidaat bevestigd tot adjunct-predikant. Na zijn zestigste schijnt hij meerdere keren ziek te zijn geweest. Nooit heeft hij emeritaat aangevraagd. Drie zoons hebben hem als adjunct-predikant bijgestaan.

Ds. Benjamin van Medenbach jr., predikant van 1721-1725

Door zijn vader wordt hij gedoopt in de Oude Kerk op 28 februari 1695. Hij studeert Godgeleerdheid te Harderwijk. In 1719 begint hij met prediken in Elburg. Twee jaar later zet hij zijn loopbaan voort als adjunct-predikant te Ermelo. Zijn loopbaan in Ermelo is van korte duur. Er volgen andere standplaatsen: 1725 Lutjebroek en 1730 Winkel. Hij stopt met prediken in 1768 en overlijdt op 28 mei 1774 te Winkel in de ouderdom van 79 jaren.

Ds. Jacobus Philippus van Medenbach, predikant van 1725-1728

Jacobus Philippus volgt ook het voetspoor van zijn vader. Hij neemt in 1725 de plek in van zijn broer Benjamin. De familie krijgt een zwaar verlies te verduren. Benjamin overlijdt in 1928 op slechts 26-jarige leeftijd.

Ds. Alexander van Medenbach, predikant van 1729-1757

Als zesde en laatste uit de predikantenfamilie gaat Alexander in 1729 aan de slag. Eerst als adjunct-predikant en na het overlijden van zijn vader definitief als predikant. Hij bekleedt dit ambt tot aan zijn dood in 1757.

Dankbaarheid

De Hervormde gemeente van Ermelo mag met grote dankbaarheid terugkijken op het werk van de predikantenfamilie Van Medenbach. Het werk moet in die tijd vaak onder moeilijke tijdsomstandigheden worden verricht.

Dit is een venster uit de Canon van Ermelo

Vorige vensterVolgende venster

Bronnen en verder lezen:

  • Rond Ermel’s Wehme - F.R.E. Elema en H.J. van Beek – uitgave 1955
  • De straat waarin u woont, Ermelo’s straatnamen verklaard – J.W.P. van Dijk en C. Kortenhoeven – uitgave 1987


Rechten

Canoncommissie Ermelo, 2022, CC-BY-NC

  • Ermelo

  • Geloof

  • 1600-1700

  • 1700-1800

  • Ermelo

  • Veluwe

Relevante links

Verwante verhalen

Lees meer

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

info@mijngelderland.nl

Inschrijven nieuwsbrief

mijnGelderland Sociale media

erfgoed gelderland

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

E info@mijngelderland.nl