Kastelen in en om Doetinchem

Barlham, Hagen, Kemnade en Slangenburg

In de omgeving van Doetinchem zijn verschillende kastelen of overblijfselen daarvan. In het ooit drassige gebied langs de Oude IJssel waren ideale plekken te vinden om kastelen te bouwen. Door het omringende water en moerassen waren de kastelen moeilijk door vijanden te bereiken.

Barlham

Een van de oudste kastelen is Barlham. Het kasteel stond ongeveer halverwege tussen Doetinchem en Laag Keppel. Uit archeologisch bodemonderzoek is bekend dat het kasteel bestond uit een voorterrein en een hoofdgedeelte waarop een houten woontoren gestaan moet hebben. Het geheel was omgeven door een achtvormige gracht. Omstreeks 1200 werd de burcht verbouwd met gebruik van baksteen. Op een tekening uit 1743 ziet het kasteel Barlham er meer uit als een boerderij dan als een huis dat door een adellijke familie bewoond wordt. Wel is er nog een brug en een gracht te zien. Van Barlham is niets anders over dan een gracht en wat sporen in de bodem, ondergrondse overblijfselen die nu als archeologisch monument beschermd zijn.

Hagen of de Kelder (vanaf 1500)

Aan de noordrand van Doetinchem dichtbij het Slingelandziekenhuis staat een oud rechthoekig bakstenen gebouw met kruisvensters en twee trapgevels. Het is het restant van het huis dat bekend staat als Hagen dat ook wel de Kelder genoemd wordt. Het is niet zeker of dit huis een kasteel geweest is. Van de geschiedenis van dit gebouw is uit de tijd voor 1600 nagenoeg niets bekend. De naam Hagen is mogelijk afkomstig van een familie die er ooit woonde. In de 20e eeuw herbergde Hagen, nadat het gerestaureerd was, lange tijd het museum van Doetinchem dat later naar het centrum van de stad verhuisde.

Kemnade (1345)

Ten zuiden van Doetinchem staat op de westelijke oever van de rivier de Oude IJssel bij de samenvloeiing met het Waalse water het kasteeltje Kemnade. Het gebouw bestaat uit een 16e eeuwse toren met een leien spits. De oudst bekende eigenaar, een zekere Johan van der Kemnade vinden we voor het eerst vermeld op een document uit 1345.

Slangenburg (1354)

Ten oosten van Doetinchem vormt een bosgebied het landgoed Slangenburg. Centraal in dit landgoed staat omgeven door een gracht het kasteel Slangenburg. Het prachtige kasteel heeft een lange geschiedenis die naar vermoed wordt zijn oorsprong vindt bij de familie Van Baer. De oudste vermelding dateert uit 1354.

Dit verhaal is onderdeel van de canon van Doetinchem. Het volgende venster is hier te vinden.


Relevante links

Verwante verhalen

Lees meer

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

info@mijngelderland.nl

Inschrijven nieuwsbrief

mijnGelderland Sociale media

erfgoed gelderland

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

E info@mijngelderland.nl