De eerste jagers en boeren

Twee vuursteenateliers uit nieuwe steentijd

De geschiedenis van de menselijke bewoning in het gebied waarin Doetinchem ligt, is relatief kort. Als zich hier in de oude en de middensteentijd (tot ca. 4500 v. Chr.) mensen hebben gewaagd, dan was dat incidenteel. Wat bodemvondsten uit die tijd betreft is Doetinchem karig bedeeld.

In deze streek met zijn rijke agrarische traditie vestigden de eerste boeren zich in het vierde millennium voor Christus of misschien zelfs pas in de eerste helft van het derde millennium. Hun landbouwactiviteiten waren beperkt. Tijdens de bekerculturen (vanaf 3100 v. Chr.) werden de bewoning en de landbouw intensiever. Er ontstonden continu bewoonde plaatsen en die bleven in de bronstijd en wellicht zelfs in de ijzertijd bestaan.

Vuursteenateliers

De rijkste bodemvondsten uit de steentijd werden in Doetinchem gedaan tijdens de realisering van de wijk Overstegen en bij de aanleg van de rijksweg A18. Op beide plekken werden o.a. twee vuursteenateliers uit de nieuwe steenijd gevonden.

Nauwelijks grafvondsten

Alle hogere delen van Doetinchem kenden in de ijzertijd een redelijk intensieve bewoning. Helaas is er weinig ondersteunende informatie in de vorm van grafvondsten beschikbaar. De vondstgegevens zijn meestal niet compleet en vondsten zelf zijn dikwijls verloren gegaan. Sporen uit de Romeinse tijd duiden erop dat de bewoning van het gebied in die tijd terugliep.

Dit verhaal is onderdeel van de canon van Doetinchem. Het volgende venster is hier te vinden.


  • Doetinchem

  • Landschap

  • Tot -3000

  • Doetinchem

  • Achterhoek

Verwante verhalen

Lees meer

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

info@mijngelderland.nl

Inschrijven nieuwsbrief

mijnGelderland Sociale media

erfgoed gelderland

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

E info@mijngelderland.nl