Canon van Doetinchem

De canon van Doetinchem vertelt het historische verhaal van Doetinchem in toegankelijke canonvensters.

Lees intro

45 verhalen
Bekijk volledige kaart

45 verhalen vertellen de geschiedenis van Doetinchem in een notendop: wandel rond in de geschiedenis van Doetinchem.

Jan Schröder
Minister van Marinezaken Jan Schröder 1800-1885
<p>Jan Schröder werd geboren in Vlissingen, maar woonde in Doetinchem op de markt. Hij trouwde met de Doetinchemse Petronella Coops. In 1846 vertrok hij naar...
Markthal
Veemarkt op de Houtkamp
<p>Volgens de kadastrale kaart uit 1832 werd op de Houtkamp al een beestenmarkt gehouden. Toch werd pas op 13 december 1880 door enkele prominenten van...
Opgeblazen IJsselbrug in mei 1940 © maker onbekend, collectie Stadsmuseum Doetinchem
Doetinchem in de Tweede Wereldoorlog
<p>De oorlog in Doetinchem begon 10 mei 1940 met het opblazen van de Oude IJsselbrug heel vroeg in de ochtend. Hierbij kwam kapitein Van Voltelen...
Vuurstenen werktuigen Rijksweg
De eerste jagers en boeren
<p>De geschiedenis van de menselijke bewoning in het gebied waarin Doetinchem ligt, is relatief kort. Als zich hier in de oude en de middensteentijd (tot...
Brandemmer TGKD
Brand meester in de achtiende eeuw
<p>We zien hier een brandemmer van het Doetinchemse TGKD-gilde uit 1776 met wapen en kroon. TGKD staat voor: Timmerlieden, Glazenmakers, Kuipers en Draaiers. De emmer...
Leren brandemmer © Collectie Stadsmuseum Doetinchem
Stadsbranden
<p>Doetinchem heeft twee grote stadsbranden gehad die op Goede Vrijdag uitgebroken zijn.</p>
Hamburgerstraat met waterpomp
Pompenbuurten
<p>Tot de achttiende eeuw waren er in de straten van Doetinchem waterputten. De Hamburgerstraat had er bijvoorbeeld vier. Circa 1740 werden op de 22 putten...
Gasfabriek Doetinchem © maker onbekend, collectie Stadsmuseum Doetinchem
Doetinchemse gasfabriek vanaf 1863
<p>Oudere Doetinchemmers kunnen zich ongetwijfeld nog de gemeentelijke gasfabriek herinneren waar een eeuw lang het 'stadsgas' werd gemaakt. Dat gebeurde door middel van een destillatieproces...
Een villa zoals dutinghem ook geweest moet zijn
Duttinghem 838
<p>In de oudst bekende stukken van 23 maart 838 wordt geschreven dat ene graaf Rodgerius Villa Duttinghem aan de Sale heeft geschonken aan de bisschop...
Klooster Sion naar oude tekening (uit: S.H. Lovink: De geschiedenis van Doetinchem)
Kloosters
<p>In de middeleeuwen bevonden zich twee kloosters in de nabijheid van Doetinchem: Bethlehem en Sion.</p>
Dominee Jan van Dijk
Dominee Jan van Dijk (1830-1900)
<p>In 1862 kwam Jan van Dijk uit het Friese plaatsje Tzum naar Doetinchem. Hij was in Friesland actief als boer, maar werd in Doetinchem dominee...
Hagen of de Kelder
Kastelen in en om Doetinchem
<p>In de omgeving van Doetinchem zijn verschillende kastelen of overblijfselen daarvan. In het ooit drassige gebied langs de Oude IJssel waren ideale plekken te vinden...
Admiraal VerHuell
Carel Hendrik graaf VerHuell 1764-1845
<p>Het geslacht VerHuell (ook wel geschreven als 'Ver Huell' en uitgesproken als 'Verheul') heeft in de bestuurlijke geschiedenis van Doetinchem een belangrijke rol gespeeld. De...
Catharinakerk
De reformatie
<p>In Duitsland, Frankrijk en Zwitserland kwamen velen in verzet tegen wat zij als verkeerd zagen in de rooms-katholieke kerk (Luther, Calvijn). Hun leer kwam ook...
Eikenhouten preekstoel 1744 St Catharinakerk
Catharinakerk
<p>We weten uit een oud document dat er in 838 in Doetinchem al een kerkje was. Over de eerste eeuwen van dit godshuis is weinig...
Ovink senior 1836-1925
Drie generaties Ovink
<p>In de familie Ovink kozen drie achtereenvolgende geslachten het beroep van architect. H.L.J. Ovink vestigde zich in 1869 in Stad-Doetinchem. Zijn zoon B. Ovink trad...
Voormalig stadhuis Ambt Doetinchem
Twee gemeenten: Stad en Ambt
<p>Gedurende de periode 1825-1920 bestonden er twee gemeenten die elk de naam Doetinchem droegen: de gemeente Stad-Doetinchem en de gemeente Ambt-Doetinchem. De combinatie van een...
Aquarel gemaakt voor plaat XI van Nederlandsche kleederdragten naar de natuur geteekend door Valentijn Bing en Jan Braet von Ueberfeldt Amsterdam 1857 © Nederlands Openluchtmuseum
Kunstschilder Jan Braet von Uberfeldt 1807-1894
<p>De kunstschilder Braet von Uberfeldt woonde en werkte in Amsterdam. Hij bezocht rond 1850 Doetinchem om de klederdracht vast te leggen. Samen met Valentijn Bing...
Joods monument aan de Boliestraat
Doetinchemse joden in de Tweede Wereldoorlog
<p>In Doetinchem is voor de Tweede Wereldoorlog sprake van een bloeiende joodse gemeenschap. Vooral in de Boliestraat vond men joodse middenstanders.</p>
Graafschapbode van Misset © PDM
Misset
<p>Geen bedrijf heeft zozeer zijn stempel op Doetinchem gedrukt als Uitgeversmaatschappij C. Misset. Deze uitgeverij van voornamelijk vakbladen ontwikkelde zich in de loop van de...
Synagoge in de Waterstraat Doetinchem
De eerste Joden in Doetinchem
<p>In de 17e eeuw vestigen zich de eerste Joden in Doetinchem. In 1636 vraagt Salomon Ephraïm aan het stadsbestuur of hij zich als chirurgijn in...
Huizen van Gasthuisfonds in Walstraat in Doetinchem © Collectie Stadsmuseum Doetinchem
Het Gasthuisfonds
<p>Tot in de middeleeuwen was de armenzorg min of meer het monopolie van de kerken en de kloosters. De armen die zich onderwierpen aan de...
Het Gevang
Het Gevang
<p>In de Nieuwstad, de straat tussen Heezenstraat en Hamburgerstraat ligt het 'Gevang'. Dit 'Gevangenhuijs' van het landdrostambt Zutphen werd door Gerrit Ravenhorst gebouwd in 1766....
Walmolen in Doetinchem © PD
De redding van de Walmolen
<p>De Walmolen is in 1850 gebouwd op een stukje van de oorspronkelijke wal die Doetinchem omringd heeft. Deze ronde stellingmolen heeft wieken met een vlucht...
Andreas dèr Mouw
Wijsgeer, dichter, astronoom Andreas dèr Mouw 1863 - 1919
<p>Het verblijf van de wijsgeer, dichter, taalkundige en astronoom Andreas dèr Mouw (Westervoort 1863-Den Haag 1919) in Doetinchem heeft maar veertien jaar geduurd. Toch was...
Houten krat van Perlstein Collectie Stadsmuseum Doetinchem
Industrialisatie rond Doetinchem
<p>De industrialisatie in en rond Doetinchem kwam pas omstreeks 1850 op gang. Daarna groeide het snel. Ambt Doetinchem had in 1855 diverse klompenmakerijen waar honderd...
Uit de Duinen door Eduard Gerdes
Dichter en kinderboekenschrijver Eduard Gerdes 1821-1898
<p>Protestantse kinderen van vroegere generaties hebben allen gemeen dat zij op de zondagsschool het lied 'Er ruischt langs de wolken' leerden. De dichter ervan was...
Romeinse helm
Nederzettingen in en om Doetinchem
<p>De nederzettingsgeschiedenis van Doetinchem en omgeving begint in de tijd dat de mensen die in plaats van door jacht en het verzamelen van voedsel overgingen...
venster 6a CD Schoen van Limp
De schoen van Limp
<p>Het zal je maar gebeuren dat je, al werkend op de kerktoren, uitglijdt en blijft hangen op grote hoogte. Dakdekker Limp uit de 17e eeuw...
Wolter Coops
Wolter Coops 1764-1847
<p>Wolter D.Jzn. Coops, geboren te Doetinchem op 30 september 1764 en aldaar gestorven op 27 augustus 1847 was koopman en zoutzieder.</p>
Shirt De Graafschap © Collectie Stadsmuseum Doetinchem
Voetbalvereniging De Graafschap
<p>Eind 1953 werd de Nederlandse Beroeps Voetbalbond (NBVB) opgericht. De KNVB was hierop tegen en wilde niet dat beroepsvoetballers in accommodaties van amateurs zouden spelen....
Gelderse Tram
Ontwikkeling van vervoer
<p>De ligging op een zandrug maakte verkeer mogelijk naar en langs Doetinchem. De Oude IJssel was voor kleine schepen bevaarbaar richting Westfalen en Doesburg. Het...
Ter herinnering aan Rekhemse ijzergieterij Olmius
De Rekhemse ijzergieterij
<p>In 1689 werd aan de Bielheimerbeek de eerste ijzergieterij van Nederland opgericht. Het is bij de plek waar in de twaalfde eeuw het klooster Bethlehem...
Gevelstenen bordes oude stadhuis ingemetseld bij nieuwe gemeentehuis
Het stadhuis anno 1727
<p>Op de Markt (nu Simonsplein) stond het prachtige 18e eeuwse stadhuis van Doetinchem, ongeveer op de plaats waar in 2009 Hotel De Graafschap gevestigd is....
Smalle doorgang stoomtram bij het koor van de Catharinakerk
Streekvervoer met stoomtram en stoomtrein
<p>In 1881 begon het streekvervoer zijn opmars en de eerste stoomtram tussen Doetinchem en Doesburg begon te rijden. Prachtige gebouwen van de Geldersche Stoomtramweg Maatschappij...
Gruitpoort
Stadsrechten
<p>In het jaar 1236 werden deze stadsrechten verleend aan Doetinchem. Dit stadsrecht werd verleend door Otto de Tweede, graaf van Gelre. Deze graaf leefde van...
Amphion, moderne schouwburg voor Doetinchem en omstreken
Doetinchem, centrum van de Achterhoek
<p>De stad Doetinchem heeft al stadsrechten sinds 1236. Al in de negende eeuw moet er bebouwing zijn geweest. Inmiddels is het een gemeente met bijna...
De Homburgerpoort (maquette)
Stadspoorten
<p>Vlak na toekenning van de stadsrechten werd in Doetinchem gewerkt aan de stadsommuring.</p>
Ingang Latijnse school toren met wenteltrap Catharinakerk
De Latijnse school in de Catharinakerk
<p>Vanaf ongeveer 1600 was in Doetinchem de Latijnse school gevestigd in de Catharinakerk boven het voorportaal aan de Markt (nu Simonsplein). De leerlingen werden in...
Scheepvaart op de Oude IJssel
Scheepvaart op de Oude IJssel
<p>De boomstamboot uit 175 jaar na Chr. die bij Doesburg werd opgegraven, toont aan dat de Oude IJssel al bijna 2000 jaar wordt bevaren. Over...
Belegering van Terborg
Doetinchem en de Tachtigjarige Oorlog
<p>In 1568 doet Willem van Oranje een aanval vanuit Duitsland noordwaarts langs de Maas, in de richting van Doetinchem. Een groot aantal Spaanse soldaten wordt...
De Hoop
Nieuwe woonwijken voor Doetinchem
<p>Na de bombardementen van maart 1945, waarbij ook veel woonhuizen vernield waren, plaatste de gemeente Doetinchem een aantal noodwoningen. Deze verschenen aan de Vondelstraat, nu...
Warenhuis Huls in de Hamburgerstraat 38 © Collectie Stadsmuseum Doetinchem
Warenhuis Huls van Johannes Hendrikus Huls 1892-1967
<p>Johannes Hendrikus Huls, de grondlegger van het warenhuis Huls, opent in 1919 'de Goedkoope Bazar' aan de Boliestraat. De verkoop loopt goed en hij verhuist...
Bombardementen rukten het hart uit Doetinchem
Drie bombardementen in maart 1945
<p>Wellicht de grootste klap uit de geschiedenis kreeg de stad Doetinchem aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. De binnenstad van Doetinchem was gedurende vrijwel...

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

info@mijngelderland.nl

Inschrijven nieuwsbrief

mijnGelderland Sociale media

erfgoed gelderland

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

E info@mijngelderland.nl