Vakbondsverhalen

In deze special vind je tien uiteenlopende verhalen over katholieke vakbonden in Gelderland. Lees intro

10 verhalen
Bekijk volledige kaart

In 2019 onderzoeken Masterstudenten van de Radboud Universiteit de achtergronden van de Gelderse katholieke vakbonden in het kader van het projectcollege 'Achter de vaandels' van de RU master ‘Geschiedenis en Actualiteit’ en het Katholiek Documentatiecentrum in samenwerking met Stichting Vakbondshistorisch Archief Nijmegen. Een publieksvriendelijke versie van de onderzoeksresultaten vindt u hier op mijnGelderland.

Peters bij de opening van tentoonstelling 'Voorwaarts!' van de SVAN © Gersfotografie
Een leven lang vakbondswerk
De heer Piet Peters, afkomstig een groot Heumens boerengezin, is 83 en het grootste deel van zijn leven - 59 jaar - actief lid bij...
Vaandel van de R.K. Werkliedenvereniging, afdeling Overasselt © Afkomstig uit de collectie van het KDC/SVAN; gerestaureerd door mw. Lilo Duinkerken.
Van lokaal naar landelijk, van landelijk naar Gelders
Als gevolg van de pauselijke encycliek Rerum Novarum uit 1891 kwam de Rooms Katholieke arbeidersvereniging in Nederland in een stroomversnelling. Dit verliep niet zonder slag...
Vaandel Nederlandse R.K. Grafische Bond - afdeling Nijmegen, opgericht 1917 © Afkomstig uit de collectie van het Katholiek Documentatie Centrum / Stichting Vakbondshistorisch Archief Nijmegen en omstreken; Gerestaureerd door mw. Lilo Duinkerken
De Rerum Novarum-week in Nijmegen
Hoewel de katholieke arbeidersbeweging al vanaf de jaren 1870 bestaat, wordt de encycliek Rerum Novarum (1891) vaak gezien als basis van de Rooms-Katholieke arbeidersbeweging. In...
Katholieke Metaalbewerksers: Vereenigd zijt ge sterk © N.R.K. Metaalbewerksbond (afkomstig uit de collectie van het KDC).
'De boot is aan'
Onder de titel ‘De Sociale Toestanden in het Zuiden’ blikte De Tijd begin januari 1927 terug op een groot conflict dat zich onder andere op...
Het bestuur, geflankeerd door twee vaandels uit de collectie, zit voor de gevel van het stichtingsgebouw aan de Burghardt van den Berghstraat, 2008 © Gersfotografie
Archivering van de vakbond
De Stichting Vakbondshistorisch Archief Nijmegen bestaat sinds 1979, al is de naam pas sinds 1989 in gebruik. De wortels van de SVAN liggen in de...
Honigcomplex © R. Veringmeier via Wikimedia, CC-BY-SA 4.0
‘Wij gaan door met de strijd’
Het sterkste machtsmiddel van de vakbond is de staking. Hierbij zetten de verenigde werknemers hun werkgevers onder druk door het tijdelijk neerleggen van het werk....
De Jonge Werkman, afdeling Lichtenvoorde, Bonifaciusparochie © Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, 0865 Collectie dia's gemeente Lichtenvoorde, 1908
De Jonge Werkman
Jongens die nog te jong waren voor lidmaatschap van een vakbond konden zich wel aansluiten bij ‘De Jonge Werkman’. Deze jeugdorganisatie voor de Rooms Katholieke...
Vaandel van de R.K. Werkliedenvereniging, afdeling Overasselt © Afkomstig uit de collectie van het KDC/SVAN; gerestaureerd door mw. Lilo Duinkerken.
De identiteit van katholieke vakbonden in een tijd van fusies
Toen in 1853 de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland werd hersteld, konden de Nederlandse katholieken zich op allerlei gebieden gaan organiseren. Zo ontwikkelden ze een nationale...
Hoofdbestuur St. Stephanus © Collectie Katholiek Documentatie Centrum; fotograaf en jaar onbekend
Steenfabrieksarbeidersbond Sint Stephanus
Op zondag 9 juli 1916 werd de Nederlandse R.K. Steenfabrieksarbeidersbond Sint Stephanus opgericht in Nijmegen. In de negentiende en het begin van de twintigste eeuw...
Katholieke Gezellen Vereeniging © Afkomstig uit de collectie van het Katholiek Documentatie Centrum
De strijd voor oprichting
In het midden van de negentiende eeuw waren er goede redenen voor de arbeiders om zich te verenigen. Het loon was laag, de werkdag lang...

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

info@mijngelderland.nl

Inschrijven nieuwsbrief

mijnGelderland Sociale media

erfgoed gelderland

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

E info@mijngelderland.nl