Kell en Oud-Kell in Angerlo

Na 465 jaar scheiding weer één

Door de splitsing van het bezit van Gerrit de Rode van Kell ontstaan in 1399 de huizen Oud-Kell en Kell, later Groot-Kell genoemd. De namen herinneren aan een kasteel en een havezate, maar in de zestiende eeuw zijn de bezitters vooral pachters met boerenbedrijven.

Oud-Kell na de deling

Na de dood van Gerrit de Rode van Kell wordt zijn erfenis gedeeld in Kell dat voor zoon Johan is en Oud-Kell dat aan zoon Hendrik ten deel valt. Oud- of Klein-Kell behoort door huwelijk en erfenis achtereenvolgens in de vijftiende eeuw aan de familie De Gruyter, in de zestiende eeuw aan de familie Van Baerle en in de zeventiende eeuw aan het geslacht Van Doetinchem. In de achttiende eeuw zijn het de families Haeck van Luynhorst, Van der Heyden en Van Pabst die het achtereenvolgens bezitten.

De hachelijke ligging van Kell

Het erfdeel van Johan van Kell ligt op de grens van de Gelderse en Kleefse gebieden en dat noodzaakt hem om te kiezen. Eerst staat hij aan de zijde van de hertog van Kleef, maar in de oorlog van 1466 kiest hij voor Gelre. In 1495 wordt het kasteel tijdens de strijd tussen Karel van Gelre en Bourgondië verwoest, maar wel herbouwd. Kell gaat door erfenis naar de familie Tengnagell en in het midden van de zestiende eeuw naar de familie Van Broeckhuysen. Tot slot komt via de familie Schimmelpennick van der Oye door vererving Kell in 1730 in bezit van de familie van Heeckeren.

Gedeeld bezit wordt weer verenigd

In 1866 krijgt Willem van Heeckeren van Kell van moeders kant ook Oud-Kell in bezit waardoor sinds 465 jaar de goederen Kell herenigd worden. Zowel de vroegere als de latere geslachten die Kell bezitten zijn typische bestuurdersgeslachten met bijbehorende functies van ambtman, richter, landdrost en later onder meer kamerlid. De bijna honderdjarige Willem van Heeckeren van Kell is bekend als minister van Buitenlandse zaken maar ook als pionier op het gebied van de fotografie.

Meer boerderij dan kasteel

Rond 1800 tekent Jacob Stellingwerf kasteel Kell zoals hij denkt dat dit er in 1595 uitzag. In die tijd heeft het kasteel al een agrarisch functie en wordt bewoond door pachters. In 1832 is ook Oud-Kell een eenvoudig boerderijcomplex. Het huidige Groot-Kell heeft een gevelsteen met 1873 als bouwjaar. In de buurt staat een muur die volgens zeggen van het oude kasteel stamt. Beide boerderijen zijn privé-bezit.

Bron:

  • Jan Vredenburg (eindred.), Kastelen in Gelderland, Uitgeverij Matrijs, Utrecht 2013, p. 525-527.


Rechten

Ben Boersema, Erfgoed Gelderland, CC-BY

  • Oost - West

  • 1000-1500

  • Zevenaar

  • Liemers

  • Kastelen

Relevante links

Verwante verhalen

Lees meer

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

info@mijngelderland.nl

Inschrijven nieuwsbrief

mijnGelderland Sociale media

erfgoed gelderland

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

E info@mijngelderland.nl