Hervormde kerk in Hall

Spitsbogen en schilderingen

De kerk van Hall had in het verleden een duidelijke streekfunctie. Alle gelovigen tussen de IJssel en het huidige vliegveld Terlet gingen vanaf de twaalfde eeuw in Hall ter kerke. Pas in 1830 werd er in Eerbeek een afzonderlijke kerk gesticht.

De hervormde kerk van Hall zoals ze er nu staat dateert uit de veertiende eeuw en is gebouwd met spitsbogen in gotische stijl. De binnenkant van de kerk is erg bijzonder door de muurschilderingen: de stichter van de kerk (de heilige Liudger), Christus en Maria met het kind Jezus zijn afgebeeld in het koor. Op het plafond zie je de vier evangelisten: Matteüs met de engel, Marcus met de leeuw, Lucas met de os en Johannes met de arend. In de gewelven zijn op een later moment allerlei bloemen en dieren als versiering geschilderd.

Fundamenten uit de elfde eeuw

Waarschijnlijk is de stichter van het eerste kerkje op deze locatie de prediker Liudger geweest. Hij was de eerste bisschop van Munster en preekte in dit gebied rond het jaar 800. Helaas zijn in 1650 de archieven van de kerk verwoest door brand. Daardoor is van voor die tijd weinig informatie beschikbaar. Wel is door archeologisch onderzoek gebleken dat er voor de huidige veertiende-eeuwse Gotische kerk nog een oudere kerk heeft gestaan, die van tufsteen was gebouwd. Deze Romaanse kerk is waarschijnlijk in de elfde eeuw gebouwd. De meeste muurschilderingen op de gewelven van het plafond zijn waarschijnlijk aangebracht ter ere van het huwelijk van Joost van Bronckhorst en Maria van Hoya in 1515. Op de boog tussen koor en schip van de kerk staan 8 wapens van de families van bruid en bruidegom geschilderd. Zij stamden onder andere af van de families Van Nassau en Van Lippe.

De huidige staat

In 1981-82 is de kerk geheel gerestaureerd. Tijdens die restauratie bleek dat ook in de consistoriekamer, wat vroeger de doopkapel was, enkele schilderingen waren, onder andere van een ooievaar. Andere bijzondere elementen in de kerk zijn het orgel uit 1866, de kerkbanken uit 1844, de kansel met kandelaar en lessenaar uit de achttiende eeuw en de smeedijzeren lampenkronen uit ongeveer 1920. Het charmante kerkje van Hall wordt nu niet alleen voor kerkdiensten gebruikt. Het heeft ook een grote reputatie als plek voor muziekuitvoeringen vanwege de goede akoestiek. De huidige generatie heeft een stichting opgericht om het unieke gebouw te behouden.

Foto: Léontine van Geffen-Lamers, tekst: Marguerite Tuijn. Meer teksten en foto's vindt u op de website www.monumenten-boek.nl.

Aanvulling van een lezer: via de website Familysearch (zoektermen Gelderland en Hervormd) zijn doopboeken te vinden van 1659 tot 1811.


  • Streekgeschiedenis

  • 2000-nu

  • Brummen

  • Monumenten

  • Veluwe

Relevante links

Verwante verhalen

Lees meer

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

info@mijngelderland.nl

Inschrijven nieuwsbrief

mijnGelderland Sociale media

erfgoed gelderland

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

E info@mijngelderland.nl