Archivering van de vakbond

Schaalvergroting in het archief

De Stichting Vakbondshistorisch Archief Nijmegen bestaat sinds 1979, al is de naam pas sinds 1989 in gebruik. De wortels van de SVAN liggen in de Nijmeegse katholieke arbeidersbeweging. Ooit begonnen als de R. K. Werklieden-vereeniging St. Stephanus, is deze vakbond opgegaan in de Katholieke Arbeiders Beweging, later in het NKV en nog later in de FNV. Eind jaren zeventig ging St. Stephanus samen met de Stichting St. Jan, onafhankelijk, maar wel gelieerd aan de vakbonden. Dit was in de tijd dat het NKV en het NVV gingen fuseren tot FNV. In dat proces, wat ook lokaal gevolgen had, kwamen er archieven van verschillende bonden en personen vrij. De nieuwe Stichting Sint Jan ontfermde zich daarover, om ze te bewaren voor toekomstige generaties.

Burghardt van den Berghstraat 141

De stichting St. Jan, in de wandelgangen al snel bekend als ‘Vakbondsarchief Nijmegen’, kocht in 1981 een eigen pand aan de Burghardt van den Berghstraat. Daar werd de collectie gestaag uitgebreid met nieuwe aanwinsten. De vrijwilligers knapten het pand op en maakten een begin met de ordening en ontsluiting van de collectie. In de jaren tachtig gaf de stichting meerdere publicaties uit op basis van het verzamelde materiaal. Ook organiseerde ze enkele tentoonstellingen over de geschiedenis van de vakbeweging. In 1989 werd de naam van de stichting officieel veranderd in Stichting Vakbondshistorisch Archief Nijmegen e.o.

Vakbondsarchieven verhuisd

Om de collectie in de toekomst veilig te bewaren is in het begin van deze eeuw naar een goede bestemming gezocht. Rond 2010 zijn de vakbondsarchieven verhuisd naar het Regionaal Archief Nijmegen. De vakbondsarchieven zijn daar voor iedereen toegankelijk gemaakt. De vakbondsvaandels zijn gerestaureerd en met andere ‘katholieke’ spullen worden zij nu bewaard bij het Katholiek Documentatie Centrum van de Radboud Universiteit.


Bron:

Dit verhaal is met toestemming overgenomen uit de tentoonstelling Voorwaarts!, Geschiedenis van de vakbond in Nijmegen van de Stichting Vakbondshistorisch Archief Nijmegen e.o., april 2019, in het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis.


Rechten

Stichting Vakbondshistorisch Archief Nijmegen e.o., april 2019

  • Vakbondsverhalen

  • Werk

  • 1950-2000

  • Nijmegen

  • Rijk van Nijmegen

Relevante links

Verwante verhalen

Lees meer

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

info@mijngelderland.nl

Inschrijven nieuwsbrief

mijnGelderland Sociale media

erfgoed gelderland

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

E info@mijngelderland.nl