Religie in het leger: Protestants vs. Rooms-Katholiek

Hans Engelfriet over zijn diensttijd in Ede

Hans Engelfriet vertelt over zijn diensttijd in Ede: "In militaire dienst bestonden twee soorten religies: je was PROT (protestant) of je was RK (rooms-katholiek)." Hans Engelfriet was begin jaren zestig dienstplichtig en vervulde zijn dienstplicht in Ede, bij lichting 1962-6.

Diensttijd in de jaren zestig in Gelderland

Hans Engelfriet vertelt: "Zowel de predikant als de aalmoezenier stelde voor om op de eerste vrijdag van de maand in een kerk te Ede een kerkdienst te beleggen. Bij de predikant begon de dienst in de grote protestantse kerk om negen uur, terwijl de aalmoezenier het rooms-katholieke kerkgebouw alleen vanaf zeven uur 's morgens kon huren. De RK-jongens vonden dit veel te vroeg en gingen dus met ons mee. Oecumenisch toch! Op den duur betekende het zelfs, dat er bijna niemand meer naar de katholieke kerk ging.

Protestants vs. Rooms-Katholiek in het leger

De aalmoezenier deed zijn beklag hierover bij de legerleiding. De RK-jongens kregen nu eerder ontbijt, maar dit verhielp het probleem niet. De leiding besloot voortaan onze naamplaatjes te controleren, want daar stond onze godsdienstige richting op. Veel heeft het niet geholpen, want wij bleven onze RK-makkers steunen. Tijdens het ontbijt gaven we hun onze naamplaatjes met de juiste vermelding - PROT - daarop. Op den duur werden de vroege kerkdiensten helemaal opgeheven, vooral op verzoek van de aalmoezenier."

-


Rechten

Hans Engelfriet, CC-BY-NC

  • Gelegerd in Gelderland

  • Oorlog

  • 1950-2000

  • Ede

  • Veluwe

Verwante verhalen

Lees meer

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

info@mijngelderland.nl

Inschrijven nieuwsbrief

mijnGelderland Sociale media

erfgoed gelderland

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

E info@mijngelderland.nl