Proefsleuvenonderzoek in Lochem

Gelderse Archeologische Kroniek 2020

De energietransitie stelt ons voor grote opgaves, vooral ruimtelijk gezien. Een van de meest voorkomende oplossingen tot nu toe is de aanleg van zonneparken, waaronder in Lochem.

Bodemingrepen

Vaak gaan met de realisatie van een dergelijk park behoorlijk wat bodemingrepen gepaard, in de vorm van funderingen, kabeltracés en landschappelijke inpassingen of compensatie (bijvoorbeeld wadi’s). Na bureau- en verkennend booronderzoek voerde Synthegra Archeologie voor een toekomstig park aan de Rengersweg en Ampsenseweg een proefsleuvenonderzoek uit, op basis waarvan kon worden gesteld dat ter plaatse één of twee erven aanwezig zijn die in de periode Late Middeleeuwen – Nieuwe Tijd dateren. Dit op basis van het aantreffen van twee structuren en middeleeuws kogelpotaardewerk, alsook historisch onderzoek.

Prehistorisch aardewerk

Ook werd een enkele fragment prehistorisch aardewerk aangetroffen. De initiatiefnemer van het zonnepark heeft met deze resultaten indachtig besloten om de aanleg van het park dusdanig aan te passen, dat de benodigde ingrepen niet alleen in omvang sterk konden worden beperkt maar ook in diepte tot hooguit in de bouwvoor. Op deze manier kan behoud in situ van de vindplaats worden gegarandeerd.

Dit verhaal is onderdeel van de Gelderse Archeologische Kroniek 2020.


Rechten

Harry Pape-Luijten (Regio-archeoloog Stedendriehoek), CC-BY-NC

Relevante links

Verwante verhalen

Lees meer

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

info@mijngelderland.nl

Inschrijven nieuwsbrief

mijnGelderland Sociale media

erfgoed gelderland

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

E info@mijngelderland.nl