Diverse prehistorische vondsten in Gorssel

Van vuursteen tot scherven

Voorafgaand aan de realisatie van de nieuwbouwlocatie Grooterkamp, direct ten zuiden van Gorssel, zijn er bij archeologisch onderzoek enkele toevalsvondsten gedaan. Het betrof enkele stukken vuursteen, waaronder een fraai vuurstenen mesje uit de klokbekertijd en enkele aardewerkscherven uit diverse perioden, van het neolithicum tot late ijzertijd.

Tussen 2011 en 2016 zijn er honderden prehistorische vondsten gedaan. Onder het vuursteen (ca. 80 stuks) bevinden zich enkele klingetjes en kernstukken uit het mesolithicum. Het reeds genoemde mesje en vier schrabbers kunnen in het neolithicum of de vroege bronstijd geplaatst worden. De mooiste vuursteenvondst is gedaan door een nieuwe bewoner die bij werkzaamheden in zijn tuin een voor Nederland unieke bijl aantrof. Het betreft zeer waarschijnlijk een geïmporteerd exemplaar van Deens vuursteen met een geslepen waaiervormig blad. Deze bijlen worden in Denemarken gedateerd in de Zuid-Scandinavische Dolktijd, die overeenkomt met het laat neolithicum en de vroege bronstijd in onze omgeving.

Potten en bekers uit diverse culturen

Het oudste gevonden aardewerk betreft 45 scherven van één pot. Het aardewerk is grof gemagerd met gebroken kwarts en onder de rand is een rij diepe putversiering aangebracht. Deze pot lijkt op een Vlaardingenpot maar is, gelet op het verspreidingsgebied, eerder toe te wijzen aan de (late) Swifterbantcultuur of trechterbekercultuur. Uit de enkelgrafcultuur zijn scherven aangetroffen van meerdere bekers met touw- en visgraatversiering en zijn er enkele golfbandpotscherven gevonden. Uit de aansluitende klokbekerperiode zijn een paar kleine scherfjes van een typisch Veluwse klokbeker opgeraapt, maar ook een flinke hoeveelheid potbekerscherven uit dezelfde periode, wat duidt op een nederzettingsomgeving.

Van de vroege bronstijd tot de late ijzertijd

Het betreft een opvallend rijke vindplaats met een uitzonderlijke grote prehistorische tijdsdiepte. Verspreid over meerdere putten zijn de gemakkelijk herkenbare scherven van het wikkeldraadaardewerk (typerend voor de vroege bronstijd) gevonden. Van kleine stukjes tot fraaie randscherven met gaatjes onder de rand. Het merendeel van de gevonden scherven dateert uit de late bronstijd en de gehele ijzertijd. Uit deze periode zijn ook sporen aangetroffen. In een paar kuilen met een enkel scherfje wikkeldraadaardewerk werden ook scherven aangetroffen met een pinprickversiering op de wand en aan alle zijden van de rand. Dit type aardewerk is tot nu toe in Nederland niet herkend door deskundigen. Uit een ijzertijdkuil kwam een weefgewicht te voorschijn. Zeer waarschijnlijk is ook een rechthoekige meiler uit de Romeinse tijd aangetroffen. De bewoningssporen uit de brons- en ijzertijd zijn helaas niet te herleiden tot structuren.

Dit verhaal is afkomstig uit de Gelderse Archeologische Kroniek 2016.


Rechten

Chris Nieuwenhuize, Huib de Kruijf, Darinka Thijs (red.), Gelderse Archeologische Kroniek 2016, CC-BY-NC

Relevante links

Verwante verhalen

Lees meer

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

info@mijngelderland.nl

Inschrijven nieuwsbrief

mijnGelderland Sociale media

erfgoed gelderland

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

E info@mijngelderland.nl