In de achteruitkijkspiegel: ontwikkelingen in Eerbeek, Epe en Eefde

Archeologisch onderzoek binnen de regio Stedendriehoek in 2021

Met de pandemie in volle gang zou je misschien verwachten dat 2021 een rustig jaar was, wat archeologie betreft. Niets is echter minder waar! Juist in deze periode bleek er op veel plaatsen tijd en ruimte te zijn om door te gaan met bestaande projecten, gestalde klussen uit de ijskast te halen en nieuwe ambities op poten te zetten. Hier zijn drie ruimtelijke ontwikkelingen in de regio Stedendriehoek uitgelicht, die een beeld schetsen van een jaar waarin niet zozeer veel gegraven werd, maar wel ettelijke boringen de grond in werden gedreven om de bodem onder onze voeten in kaart te brengen.

Een kijkje in Eerbeek

We reizen eerst naar de hoek van de Stuijvenburchstraat en Illinckstraat in Eerbeek, in de gemeente Brummen, waar de nieuwbouw van een appartementencomplex was voorzien. De opdrachtgever wist in overleg met de gemeente de plannen aan te passen, zodat er nog maar een heel klein oppervlak bedreigd zou worden door de bouw en verder onderzoek niet noodzakelijk was. Wel wilde de gemeente graag een kijkje nemen tijdens de graafwerkzaamheden. Een Eerbeekse amateurarcheoloog met decennia lange ervaring wilde dit met plezier doen, zeker ook omdat het zijn directe leefomgeving betrof. Uit de waarneming bleek dat het resterende oppervlak van de bouwput verstoord was, dan wel archeologisch gezien niet interessant.

Proefsleuvenonderzoek in Epe

De reis gaat door naar het noorden, richting de gemeente Epe. Met huizenprijzen die maar blijven stijgen, wordt de druk om tot grootschalige woningbouw over te gaan steeds groter, ook in de regio Stedendriehoek. In Epe is ’t Slath één van de gebieden die hiervoor al jaren op de radar staat. Hier was al een booronderzoek en een gedeeltelijk proefsleuvenonderzoek uitgevoerd, maar nog lang niet op alle delen die voor ontwikkeling in aanmerking kwamen. Daarom zijn in 2021 aanvullende sleuven gegraven, waarbij o.a. nederzettingssporen uit de Brons- en IJzertijd en sporen van tabaksteelt in de Nieuwe Tijd werden gevonden. In 2022 moet duidelijk worden of en waar er opgegraven gaat worden in het gebied, alsook waar we de archeologie in de bodem kunnen bewaren.

Verkennend booronderzoek in Eefde

Onze laatste stop is Eefde, in de gemeente Lochem. In dit dorp wordt een nieuwe hoofdweg aangelegd om de veiligheid en rust te verbeteren. Met 44 boringen werd het gehele wegtracé in kaart gebracht. Op basis van de resultaten kon worden vastgesteld dat op veel plaatsen nederzettingsresten uit de Late Middeleeuwen of Nieuwe Tijd aangetroffen konden worden, waaronder de verdwenen boerderij Wolzak. Op basis hiervan besloot de gemeente dan ook dat een archeologische begeleiding van de toekomstige graafwerkzaamheden de beste manier was om deze verwachting te toetsen. We zijn benieuwd naar wat men aan gaat treffen!

Dit verhaal is onderdeel van de Gelderse Archeologische Kroniek 2021.


Rechten

Harry Pape-Luijten, 2022, CC-BY-NC

Relevante links

Verwante verhalen

Lees meer

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

info@mijngelderland.nl

Inschrijven nieuwsbrief

mijnGelderland Sociale media

erfgoed gelderland

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

E info@mijngelderland.nl