Proefsleuvenonderzoek Lochem, Nieuweweg

Gelderse Archeologische Kroniek 2019

Soms wordt een archeologische verwachting simpelweg geen bewaarheid. In het geval van een proefsleuvenonderzoek door Econsultancy aan de oevers van de Berkel, in Lochem, werden op voorhand de resten verwacht van Huis Pillinck – een laatmiddeleeuws huis of een hofstede die uit historische geschreven bronnen bekend is, maar opvallend genoeg ontbreekt op de kaarten van Jacob van Deventer en navolgers.

Sleuven

Desondanks is het wel een archeologisch monumententerrein geworden. Uit de eerste sleuven die werden aangelegd op het terrein, dat voor nieuwbouw van woningen geschikt zou worden gemaakt, bleek al gauw dat van Huis Pillinck ook archeologische gezien geen spoor te vinden was. Van het latere bekende gebruik als bleekveld en tuin van de achttiende-eeuwse burgemeester H.J. Raedt werden wel resten aangetroffen, in de vorm van watergangen en een vijver.

Bijzondere vondsten

De meest bijzondere vondsten herinnerden aan een recenter verleden van de stad: fragmenten prachtig gedecoreerd servies uit 1934 van het naastgelegen voormalige Hotel-Stad-Lochem. 

Dit verhaal is onderdeel van de Gelderse Archeologische Kroniek 2019.


Rechten

H.G. Pape-Luijten, regio-archeoloog , CC-BY-NC

Relevante links

Verwante verhalen

Lees meer

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

info@mijngelderland.nl

Inschrijven nieuwsbrief

mijnGelderland Sociale media

erfgoed gelderland

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

E info@mijngelderland.nl