Wageningen 45

Nationaal Comité Herdenking Capitulaties

Op 1 januari 2014 zijn de stichting Nationaal Comité Herdenking Capitulaties Wageningen 1945 (NCHC), het Comité 4 en 5 mei Wageningen (C45W) en de Stichting Nationaal Erfgoed “Hotel de Wereld” (NEW) samengegaan in een stichting onder de naam Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 met als werknaam Wageningen45.

De herdenking en viering in Wageningen van de Capitulatie van de Duitse bezetter op 4 en 5 mei wordt georganiseerd door Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945.

Nederland leeft al jaren in vrede en vrijheid en dat lijkt bijna een vanzelfsprekendheid. Wij willen echter de aandacht blijven vestigen op het feit dat vrede en vrijheid niet vanzelfsprekend zijn, door:

 • stil te staan bij de momenten waar heel Nederland haar huidige vrede en vrijheid herkreeg: de capitulaties van WOII;
 • het eren en herdenken van diegenen die zich hebben ingezet voor onze vrede en vrijheid 
 • respect te tonen voor diegenen die zich namens ons land hebben ingezet voor vrede en vrijheid, waar ook ter wereld;   
 • het vieren van onze vrede en vrijheid;
 • een platform te bieden voor discussie over aspecten, die Vrede en Vrijheid kunnen bevorderen, waar ook ter wereld.


Het Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 biedt een platform voor vrede en vrijheid en heeft ten doel het herdenken van de capitulaties, vieren van de verkregen vrijheid en aandacht te vragen voor de wereldwijde vraagstukken van Vrede, Vrijheid en Veiligheid vanuit Wageningen, Stad der Bevrijding.

De missie leidt tot vier pijlers, die in onderling verband Wageningen45 laten bijdragen aan vrede en vrijheid in de wereld. Deze pijlers zijn:

 1. Herdenken
  Ieder jaar herdenken wij degenen die vielen als strijder voor onze vrijheid en eren hen die dit hebben overleefd. Daarnaast willen wij respect tonen voor degenen die zich namens ons land hebben ingezet voor vrede en vrijheid, waar ook ter wereld.
 2. Vieren
  Door middel van het bevrijdingsfestival vieren wij de bevrijding en de vrijheid waarin wij sindsdien leven. Belangrijk hierbij is het vergroten van de bewustwording wát wij op 5 mei vieren. 
 3. Educatie 
  Wageningen45 zet zich in als platform voor vrede en vrijheid en stimuleert het maatschappelijke en politieke debat. Het educatieve beleid is gestoeld op bewustwording van de geschiedenis en de actuele waarde hiervan in onze samenleving, het stimuleren van het dialoog omtrent vrede, vrijheid en veiligheid, en doorgeven van relevante kennis en ervaring.
 4. Monument
  Hotel de Wereld is hét symbool voor de beëindiging van de Tweede Wereldoorlog in Nederland (de capitulatie). Dit hotel markeert het begin van het naoorlogse Nederland in vrede en vrijheid.

Viering van de bevrijding

Op 5 mei vieren we dat we in Nederland in vrijheid leven, maar we staan ook stil bij onvrijheid elders in de wereld. In de provincie Gelderland zijn er vele mogelijkheden om ook door het jaar heen stil te staan bij vrijheid. Clemens Cornielje:"Op veel plaatsen in Gelderland kun je de vrijheid beleven: bijvoorbeeld in het Airborne Museum Hartenstein in Oosterbeek, in het Informatiecentrum 'Slag om Arnhem' en in het Nationaal Bevrijdingsmuseum in Groesbeek. De oorlog heeft diepe sporen nagelaten in de Gelderse samenleving, het feest van de bevrijding krijgt in verschillende gemeenten daardoor ook andere accenten. Hotel de Wereld is een belangrijke plek voor alle Nederlanders omdat hier de capitulatie plaats vond. Vrijheid wereldwijd begint bij ons daarom in de stad der bevrijding: Wageningen."


 • Oorlog

 • 2000-nu

 • Wageningen

 • Veluwe

https://wageningen45.nl/

Wageningen45
Niemeijerstraat 1
6701 CL Wageningen

0317-492522

contact@wageningen45.nl

Verwante verhalen

Lees meer

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

info@mijngelderland.nl

Inschrijven nieuwsbrief

mijnGelderland Sociale media

erfgoed gelderland

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

E info@mijngelderland.nl