Historische Vereniging Marithaime

Marithaime is de Historische Vereniging in Elst Gelderland. De Vereniging werd opgericht in 1979 en ontleent zijn naam aan het landgoed Marithaime dat zich in de vroege Middeleeuwen nabij Elst bevond. Bij de activiteiten van Marithaime staan geschiedenis en cultuur van de Over-Betuwe centraal.

De vereniging heeft zich ten doel gesteld, het cultuurhistorisch besef en de zorg voor het cultuurhistorisch erfgoed te bevorderen. Er worden lezingen over uiteenlopende onderwerpen gehouden en eenmaal per jaar wordt een excursie georganiseerd.

Terugblik

Leden van Marithaime die iets willen schrijven over een onderwerp dat betrekking heeft op de regio, kunnen dit doen in het jaarboek 'Terugblik', dat wordt uitgegeven door de Stichting Tabula Batavorum. Deze stichting wordt gevormd door een aantal historische verenigingen in het Rivierengebied. Het jaarboek 'Terugblik' heeft ieder jaar een bepaald thema als onderwerp. Marithaime adviseert - al dan niet daarom gevraagd - de gemeente Overbetuwe over aandachtsgebieden die op haar weg liggen. Zo heeft zij zitting in de Monumentencommissie en de Commissie Straatnaamgeving van de gemeente Overbetuwe alsmede in die van de gemeente Nijmegen. Ook is zij vertegenwoordigd in de Adviesgroep Dijkteruglegging in Lent. Periodiek is er overleg met GEM Westeraam.

Gemeente

Enkele leden hebben namens Marithaime zitting in gemeentelijke klankbordgroepen. Genoemd kunnen worden de Klankbordgroep Landschapsontwikkelingsplan (LOP) en Bestemmingsplan Buitengebied en de Klankbordgroep Randwijkse Waarden.
Omdat Lent bijzondere aandacht heeft van Marithaime, in het bijzonder in de Sectie Lent, heeft Marithaime zich tevens aangesloten bij het Cultuurhistorisch Platform Rijk van Nijmegen dat zich richt op het vergroten van interesse bij het publiek voor de activiteiten van de aangesloten verenigingen en instellingen in de omgeving van Nijmegen.

De Historische Vereniging Marithaime kent zes secties:

  • archeologie
  • geschiedschrijving
  • genealogie
  • Lent
  • Westeraam
  • WO II


  • Overbetuwe

  • Genealogie

  • Historische verenigingen

  • Arnhem e.o.

https://marithaime.nl/

Historische Vereniging Marithaime
Postbus 126
6660 AC Elst Gld

084-8679811

info@marithaime.nl

Relevante links

Verwante verhalen

Lees meer

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

info@mijngelderland.nl

Inschrijven nieuwsbrief

mijnGelderland Sociale media

erfgoed gelderland

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

E info@mijngelderland.nl