Romeinen in de buurt 1e tot begin 5e eeuw na Chr.

Fragment van een Romeinse dakpan of tegel van baksteen met een schoenafdruk erin, gevonden in Berg en Dal © Collectie Gelderland Rijksmuseum voor Oudheden
In het latere Nijmegen bouwen de Romeinen een grote legerplaats. Die maakt deel uit van de bewaking van de noordgrens van het grote Romeinse Rijk. Ruim vierhonderd jaar wonen Romeinen in onze streken.

In Berg en Dal bij de Holdeurn zijn potten en dakpannen opgegraven. Die zijn daar gemaakt van löss (leem) en gebakken in grote ovens. Brandhout is er in het omliggende bos genoeg.

Leemkuilen

Door het uitgraven van de leem, ontstaan er kuilen. Die leemkuilen zijn in het gebied nog goed herkenbaar. De gebakken potten en dakpannen zijn ook bestemd voor het 10e Legioen. Dat legioen bestaat uit duizenden soldaten.

Via Romana

De meesten komen te voet. Zij lopen over wat nu de Oude Kleefsebaan en de Berg en Dalseweg is. In de Romeinse tijd heet die weg: Via Romana. Het is de belangrijke verbindingsweg naar Xanten en Keulen. Boeren in onze omgeving voorzien de legerplaats van graan.

Waterleiding

In 't Vilje heeft misschien een Romeinse villa gestaan. Gevonden grafresten wijzen op Romeinse bewoning. De legerplaats bij Nijmegen ligt op de stuwwal en verbruikt veel water. Vanaf het Kerstendal leggen de Romeinen een bovengrondse waterleiding aan. Nieuw onderzoek moet aantonen waar de waterleiding precies heeft gelegen. Links

http://www.omnesviae.org/nl/#!iter_TPPlace562_TPPlace572
Vond u dit artikel nuttig?
Ja Nee

Inschrijven nieuwsbrief

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

T 026-3521690
E info@mijngelderland.nl