Heemkundekring Groesbeek 

Bestuursleden van de Heemkundekring actief op de Jaarmarkt in Groesbeek. In de raadszaal van het Groesbeekse gemeentehuis  wordt in het bijzijn van schooljeugd het eerste exemplaar van de Groesbeekse Canon aangeboden aan wethouder Th. Giesbers. Bram de Boer (links), Gerrie Driessen (midden-rechts) en Sjef Schmiermann (rechts) zijn de samenstellers.


Op 4 november 1973 richtten een tiental personen in het zaaltje van het niet meer bestaande hotel-café In de Locomotief de Heemkundekring Groesbeek op. De vereniging stelt zich ten doel om het Groesbeekse verleden in de ruimste zin des woords te bestuderen. In de loop van zijn bijna veertigjarige bestaan heeft de Heemkundekring haar bestaansrecht bewezen.

Naast de opbouw van een historisch archief, met onder meer unieke fotocollecties, verrichten de leden opgravingen en historisch onderzoek. De resultaten daarvan worden door middel van lezingen en een stroom aan publicaties openbaar gemaakt. Met name voorzitter G.G. Driessen heeft al decennialang menig publicatie op zijn naam staan. Tweemaal per jaar kent de Heemkundekring een Ledenvergadering en eveneens tweemaal per jaar verschijnt er een nieuwsbrief. Een van de leden onderhoudt de website.

In jubileumjaren verschijnt er meestal een extra publicatie of wordt een bijzondere activiteit georganiseerd. Zo is bij gelegenheid van het 30-jarig bestaan in het Bevrijdingsmuseum te Groesbeek de succesvolle tentoonstelling Zwoegen & Swingen gehouden. De sobere jaren in het verwoeste dorp na 1945, de wederopbouw, de kerk, het verenigingsleven en de opkomende jeugdcultuur stonden daarin centraal. Bij het 35-jarig jubileum heeft de Heemkundekring de Groesbeekse Canon gepubliceerd. De canon is erop gericht de Groesbeekse jeugd te interesseren voor de geschiedenis van hun eigen dorp. In 2012 is deze canon ook op mijnGelderland.nl geplaatst.Links

http://www.heemkundekringgroesbeek.nl/
Vond u dit artikel nuttig?
Ja Nee

contactgegevensTel. 024-3972118

denboer.bram@gmail.com

Inschrijven nieuwsbrief

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

T 026-3521690
E info@mijngelderland.nl