Persingen, het kleinste plaatsje van Nederland

Bewoond sinds de Romeinse tijd

Het kleinste plaatsje van Nederland, Persingen, ligt op een stuifzandrug die is ontstaan tijdens de laatste ijstijd (ongeveer 10.000 voor Christus). Het verhoogde deel is sinds de Romeinse tijd bewoond.

Later, in de late middeleeuwen, groeide Persingen uit tot een langgerekt dorpje. Ook Wercheren behoorde hiertoe. Persingen dankte zijn welvaart aan de gunstige ligging langs de vlakke handelsroute van Nijmegen naar Kleef. De weg was beter begaanbaar dan de hoger gelegen route over de stuwwal.

Huis te Persingen

Vanuit archeologisch oogpunt is het dorp zeer interessant omdat er meerdere bewoningsresten uit de beginperiode zijn aangetroffen. Een van die vondsten betreft het Huis te Persingen. Het kwam in 1407 in bezit van het geslacht van Appeltern. Hendrick van Appeltern liet het slot bouwen met het doel om de weg naar Nijmegen door de Ooy en de vaarroute door het meertje onder controle te houden. Het is juist deze strategische ligging die het kasteel meer dan eens noodlottig werd. Beurtelings werd het ingenomen door de Kleefsen en de hertogen van Gelre.

Verwoesting en herbouw

In 1526 werd het verwoest door de Nijmegenaren omdat hertog Karel van Gelre inbreuk had gepleegd op de privileges van de stad Nijmegen. Enkele jaren later werd het herbouwd maar op 22 oktober 1583 werd besloten het slot te ontmantelen omdat men vreesde dat de binnen gevallen Spanjaarden het als steunpunt zouden gebruiken. In 1613, het was inmiddels weer hersteld, werd het huis voor de laatste keer in brand gestoken om vervolgens nooit meer te worden hersteld. Tijdens de overstromingen van 1809 verdwenen ook de laatste restanten van het huis in de golven. In 1970 is op de kasteelterp aardewerk gevonden uit de Romeinse tijd en de late middeleeuwen. Sinds 1974 is het terrein een archeologisch monument. Tegenwoordig herinnert slechts een vierkante met gras begroeide heuvel in het landschap aan het kasteel van waaruit men ooit over de Ooypolder uitkeek.

Met dank aan Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek, Amersfoort en de Gelderland Bibliotheek, Arnhem.


  • Archeologie

  • -3000-500

  • Berg en Dal

  • Rijk van Nijmegen

Relevante links

Verwante verhalen

Lees meer

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

info@mijngelderland.nl

Inschrijven nieuwsbrief

mijnGelderland Sociale media

erfgoed gelderland

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

E info@mijngelderland.nl