Samenwerking tussen steden en ridders in het hertogdom

De verbondsbrieven van 1418

Hertog Reinald IV (ca. 1365-1423) jaagt op verschillende manieren de Gelderse edelen en steden tegen zich in het harnas. Laksheid en willekeur voeren de toon in zijn beleid en wanneer hij dreigt te overlijden zonder wettige nakomelingen, besluiten steden en ridderschap maatregelen te treffen…

In 1418 sluiten de ridders en steden dit verbond, waarin zij duidelijke afspraken maken om in het vervolg:

  • Eendrachtig op te treden
  • Zelf te beslissen wie zij als landsheer erkennen
  • Hun rechten en privilegiën te verdedigen
  • Ter vergadering te komen wanneer één van de partijen daartoe aanleiding ziet
  • Op te komen voor de landsheerlijke rechten van hun heer naar keuze

Dit verbond is de eerste aanzet tot een gestructureerd gemeenschappelijk optreden van de ridderschap en steden. Het voornemen om bijeen te komen wanneer dat nodig is, betekent de geboorte van de landdagen.

Leuk detail

Blijkbaar was de kwetsbaarheid van dergelijke oorkonden met wassen zegels bij de opstellers bekend. Daarom werd er opgenomen:
“...datter segelen hier aen gehangen een of mere gequesst of gebraken ware off wurde off oick dat dese tiegenwerdige brieff natt, gatich, rasuyrich of vleckich were of wurde, dat dat allet desen selven brieff nyet ergeren, crencken noch vicieren en sal…”
Oftewel:
‘…dat er zegels die hier aangehangen zijn waarvan een of meerdere beschadigd of gebroken zijn of worden of ook dat deze tegenwoordige brief nat, beschadigd, uitgeschraapt of bevlekt is of wordt, dat alles deze brief niet in waarde doet verminderen, verzwakken of haar waarde doet verminderen en zal…’

Verhaal van het Regionaal Archief Zutphen


Relevante links

Verwante verhalen

Lees meer

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

info@mijngelderland.nl

Inschrijven nieuwsbrief

mijnGelderland Sociale media

erfgoed gelderland

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

E info@mijngelderland.nl