Engelse wapendropping voor het Achterhoeks verzet

Dropping in het Grote Veld tussen Vorden, Almen en Lochem

Op 11 november 1944 vond in het Grote Veld, een op sommige plaatsen slechts dun begroeid bos- en heidegebied, tussen Lochem en Vorden een ‘wapendropping’ plaats. De bewapening van de verzetsgroep Barchem (Laren-Zuid) bestond in het begin uit boksbeugels, verzwaarde gummistokken, een jachtgeweer en een oude revolver. Voor sabotagedaden werden zware staaldraden en kromme spijkers gebruikt. Het verzet had dus grote behoefte aan wapens.

Omstreeks half september 1944 kreeg men bericht dat uit de buurt van Laren en Holten een dertigtal stenguns met munitie opgehaald konden worden, bestemd voor een verzetsactie in de Achterhoek. ’s Nachts werden de wapens op de fiets in twee keer naar Barchem gebracht en daar in een schuilplaats opgeslagen. Van deze wapens gingen er later vijftien naar Zieuwent en tien naar Warnsveld.

Wapenafworp

Men ging aan de slag om te proberen zelf een wapenafworp geregeld te krijgen. Twee geschikte terreinen werden gevonden in het Grote Veld. Door een aantal verzetsmensen uit Barchem, Borculo, Lochem, Vorden en Warnsveld werden voor de uitvoering van de wapendropping in het Grote Veld een tweetal afwerpplaatsen in gereedheid gebracht. De kaartcoördinaten van deze afwerpplaatsen waren door middel van een illegale zender doorgegeven naar een bepaalde instantie in Engeland. 

Roepzinnen

Met de Engelse instantie werd de afspraak gemaakt, dat wanneer door de radio de roepzin ‘De aarde is een paradijs’ zou worden gezegd, op het eerste afwerpterrein gedoeld werd en bij de roepzin ‘In de maneschijn bloeit de liefde’ op het tweede terrein. Wanneer ’s middags om half twee de radiozender Brussel/Frans één van de beide roepzinnen omriep, dan was dit bedoeld als waarschuwing aan het verzet om ‘stand by’ te zijn. Als ’s avonds omstreeks half negen, na de uitzending van Radio Oranje, dezelfde roepzin werd omgeroepen, dan was dit de aanwijzing dat de wapendropping die komende nacht tussen ongeveer één en twee uur zou plaats vinden.

Geen afworp

De eerste poging tot afworp vond plaats op donderdag 9 november 1944. ’s Middags kwam de roepzin door en ’s avonds volgde de bevestiging. Als gevolg daarvan gingen om elf uur veertien man uit Barchem naar de bewuste plek. Uit Warnsveld verschenen nog eens tien man. De nodige veiligheidsmaatregelen werden getroffen. De lampen dienden om het vliegtuig de juiste ligging van het terrein aan te geven en ook om de codeletter te seinen. Pas na iets over vieren kwam een vliegtuig laag over. De lampen werden aangestoken, maar een afworp vond niet plaats.

Tweede oproep

Zaterdag 11 november kwam ’s middags over de radio opnieuw een oproep door, met een bevestiging ‘s avonds. Barchem verscheen met veertien man, uit Borculo kwamen er acht, uit Vorden, Warnsveld en Zutphen samen nog vijfentwintig man. Dubbelposten, bewapend met stenguns, werden op de toegangswegen uitgezet met de uitdrukkelijke opdracht alles neer te schieten, wat zich binnen de aangewezen sector bewoog. Het wachtwoord werd uitgegeven. Eén man zou rondkomen om de beëindiging van de wacht te melden.

Vertraging

Even na twee uur kwam er een vliegtuig laag over. Het toestel maakte een bocht en vloog door. Een mankement aan één van de grondlampen was de oorzaak van deze vertraging. Na ongeveer een half uur herhaalde het vliegtuig de manoeuvre, maar de grondverlichting was nog niet in orde. Om ongeveer drie uur keerde het vliegtuig voor de derde maal terug, beschreef tweemaal een cirkel, verminderde vlieghoogte, de luiken in de bodem gingen open en daar zeilden de containers – grote bussen van onder van een rubberkussen voorzien om de ergste schok op te vangen – aan parachutes omlaag. De afworp van zeventien containers was een feit.

Bron: W.H. Vermooten, Strijders zonder uniform: Het ondergronds verzet in de gemeente Laren (G.) tijdens de Duitse overheersing 1940-1945).

Dit verhaal is tot stand gekomen met behulp van het Historisch Genootschap Lochem Laren Barchem.
Wilt u meer verhalen lezen over Lochem, Laren en Barchem tijdens de Tweede Wereldoorlog? Kijk dan op de website van het historisch genootschap.


  • Tweede Wereldoorlog

  • Oorlog

  • Streekgeschiedenis

  • 1900-1950

  • Bronckhorst

  • Lochem

  • Achterhoek

Relevante links

Verwante verhalen

Lees meer

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

info@mijngelderland.nl

Inschrijven nieuwsbrief

mijnGelderland Sociale media

erfgoed gelderland

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

E info@mijngelderland.nl