Een nieuwe start

Wederopbouw in Vierakker

Gelderland werd bevrijd en ook voor Vierakker was de oorlog voorbij. “Het gewone leven ging weer verder,” stelt Dick Groot-Obbink (1936).

Verwoesting

"Na de oorlog begon de wederopbouw, het huis van de buurman was in de oorlog afgebrand door de V1 (Vergeltungswaffe 1, een onbemand straalvliegtuig, Red.). Al het vee was omgekomen, alleen het paard had zich weten te bevrijden en één kippenhok was blijven staan. Gearresteerde NSB’ers moesten stenen bikken om nieuwe huizen te kunnen bouwen. De buren woonden eerst in een noodwoning.

Nieuwbouw

In de vijftiger jaren is er pas weer een boerderij gebouwd. Allemaal dezelfde bouw, die je ook in Leesten en in de Ooyerhoek ziet. De Leestenseweg is na de ruilverkaveling helemaal verlegd. Zoals die nu loopt was de oorspronkelijke topografie niet. Het is nu allemaal veranderd door de uitbreiding van Warnsveld en Zutphen.

Huize Vierakker

Ik weet nog goed dat we op de lagere school met meester Jansen-Venneboer naar de restanten van de slotgracht van Huize Vierakker gingen kijken. Het zand van de wal rond de slotgracht werd gebruikt voor ophoging tegen het hoge water. Dat zand lag achter de smid in het weiland. Huize Vierakker was een groot landgoed. Na de ruilverkaveling in de jaren ’60 zijn de restanten van de wal verdwenen. Het huis zelf was al in 1870 afgebroken.

Het leven na de oorlog

Het leven na de oorlog ging weer verder en iedereen was vol verwachting. In de landboud kwam de mechanisatie op gang. Vroeger kwamen ze met de dorsmachine rond. Het agrarisch gebeuren was toen een gezamenlijke aanpak. Als de dorsmolen kwam dan was het de ‘Hackfortse Mölle.’ Dan kwamen de naaste buren die ook graan moesten dorsen, een man of vijf/zes, helpen met dorsen. Omgekeerd hielp mijn vader ook weer als er elders gedorst moest worden. dat ging over en weer, we hielpen elkaar. Dat ging wel door tot in de vijftiger jaren. Degene die toen rogge verbouwde deed mee.

Vader met pensioen

Mijn vader heeft eind jaren ’50 het bouwland eraan gegeven. Toen werd het grasland voor het vee. We hadden melkvee en een beetje aanwas van jong vee. Daarnaast werden er varkens (mestvarkens) en kippen gehouden tot in 1978. Toen is hij gestopt in verband met de ruilverkaveling en het feit dat hij 65 was geworden.

 

Voor ‘Een nieuwe tijd! Wederopbouw in de Achterhoek’ vertellen (oud)-inwoners over opgroeien, werken en wonen in de Achterhoek in de periode 1940-1965. Dit verhaal over het leven na de bevrijding door de heer Groot Obbink  is geschreven door Dinie Wagenvoort, op basis van een oral history-interview afgenomen door Dinie Wagenvoort in september 2019. Dit verhaal is geredigeerd door Kees Huntink.


Rechten

Dinie Wagenvoort, CC-BY

  • Wederopbouw in de Achterhoek

  • Oorlog

  • Personen

  • Streekgeschiedenis

  • 1900-1950

  • 1950-2000

  • Bronckhorst

  • Achterhoek

Relevante links

Verwante verhalen

Lees meer

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

info@mijngelderland.nl

Inschrijven nieuwsbrief

mijnGelderland Sociale media

erfgoed gelderland

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

E info@mijngelderland.nl