Hotel Ariëns in Nijmegen

Van chic hotel naar verkrotting

In de Nijmeegse Benedenstad was Hotel Ariëns in de negentiende eeuw een van de chicste hotels van de stad. Het hotel was gelegen aan de Priemstraat en sloeg bijna de hele oostkant van de straat.

Hoogtijdagen in de negentiende eeuw

In de negentiende eeuw was Ariëns hét hotel van Nijmegen. Hoogwaardigheidsbekleders en zelfs 'royals' hebben er gelogeerd en gedineerd. Zo maakt de Provinciale Geldersche Nijmeegsche Courant in 1888 melding van het verblijf van 'de Russische prins Bariatinsky met echtgenoote en gevolg'. 

Sluiting begin twintigste eeuw

Al in 1901 - ver voor de Waalbrug in 1936 nóg meer verkeer uit de Benedenstad wegtrok - sloot het hotel de deuren. In de Haagsche Courant van 4 juli 1901 vinden we de verklaring: 'de verplaatsing van het verkeer'. Door de komst van het treinstation in Nijmegen hoefden mensen niet meer door de Benedenstad om naar het centrum van de stad te komen. Dit zou het roemruchte hotel de kop gekost hebben. Zoals in het artikel van de Haagsche Courant staat: 'vreemdelingen, die er niet noodzakelijk iets te doen hebben, komen zelden meer in die straat [van het hotel]'. 

Verkrotting

Nadat het hotel sloot, werd het opgedeeld in verschillende woningen en pensions. Als pension maakte Ariëns dus nog wel een 'doorstart'. Het opdelen gebeurde bij veel meer oude, statige huizen. Hierdoor was in feite sprake van overbevolking in de huizen: een gezin woonde vaak op één kamer. Het oude Hotel Ariëns verkrotte in de opvolgende decennia. In de jaren zestig werden de (trieste) resten van het 'ouds bekende' hotel van Nijmegen gesloopt.

Deze special is een bewerking van de dubbelexpositie 'De sanering van de Benedenstad. Een Ongekend Nijmeegs verhaal' die in oktober 2022 te zien was in het Regionaal Archief Nijmegen en het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis.


Rechten

Regionaal Archief Nijmegen & Huis van de Nijmeegse Geschiedenis, CC-BY-NC

Verwante collectiestukken

Ga naar CollectieGelderland

Verwante verhalen

Lees meer

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

info@mijngelderland.nl

Inschrijven nieuwsbrief

mijnGelderland Sociale media

erfgoed gelderland

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

E info@mijngelderland.nl