De Commissie Saneering-Oude Stad

Het Groene Balkon

De Commissie Saneering-Oude Stad (oftewel: S.O.S.) werd op 6 juli 1938 opgericht. Deze commissie, samengesteld uit inwoners van Nijmegen, had als opdracht ‘op korten termijn maatregelen te treffen, om te komen tot een saneeringsplan voor de benedenstad’.

Steun Nijmegenaren

De Nijmeegse bevolking steunde deze commissie: er werd voldoende geld ingezameld om al in januari 1939 drie landelijk bekende architectenbureaus te vragen 'ideeën-plannen te ontwerpen tot heropbouw van de oude stad langs de Waal'. Een maquette van het winnende ontwerp, van een vennoot van het gerenommeerde architectenbureau Granpré Molière, werd op 28 februari 1940 aan de gemeenteraad aangeboden. Het was een historiserend ontwerp

Tweede Wereldoorlog

Kort daarna brak de Tweede Wereldoorlog uit en werd Nijmegen als eerste Nederlandse stad bezet. Hoewel men nog in oorlogstijd geld loskreeg bij het Ministerie voor de sanering van de Benedenstad, werd die pas na de oorlog écht ter hand genomen.

Groene Balkon

In 1953 werd begonnen met het Groene Balkonplan. Middeleeuwse steile straatjes, zoals de Vleeshouwerstraat, Strikstraat en Steenstraat moesten plaats maken voor een acht meter hoge keermuur, zodat er ruimte kwam voor een nieuwe moderne en groene stadswijk. Voor de oorlog was al begonnen met de sloop van de bestaande bebouwing, maar omdat de Duitse bezetter in 1942 een landelijke bouwstop had afgekondigd was de verdere uitvoering stil komen te liggen. In de oorspronkelijke plannen zou de muur nog (veel) verder doorlopen dan gerealiseerd is. 

In 1988 is de muur doorbroken om de Veerpoorttrappen aan te leggen. De komst van Holland Casino aldaar maakte een betere bereikbaarheid van de Waalkade noodzakelijk.

Deze special is een bewerking van de dubbelexpositie 'De sanering van de Benedenstad. Een Ongekend Nijmeegs verhaal' die in oktober 2022 te zien was in het Regionaal Archief Nijmegen en het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis.


Rechten

Regionaal Archief Nijmegen & Huis van de Nijmeegse Geschiedenis, CC-BY-NC

Verwante collectiestukken

Ga naar CollectieGelderland

Verwante verhalen

Lees meer

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

info@mijngelderland.nl

Inschrijven nieuwsbrief

mijnGelderland Sociale media

erfgoed gelderland

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

E info@mijngelderland.nl