Kerk en kosterij in Ressen

Kerkenhofstraat 3

Het oude kosterijhuis werd in 1508 gebouwd in qua leeftijd verschillende soorten steen.

School

Al in 1653 kreeg hier de Ressense jeugd les van schoolmeester Folrijck Reijns die behalve schoolmeester ook koster, doodgraver, klokkeluider en voorzanger was. Dat was toen nog in het oude schoolhuis. De pastorie bevond zich in Huize Stadwijk, ten noorden van de kerk. In 1866, na de scheiding van de kerkelijke gemeenten Ressen en Bemmel, is het oude schoolhuis gesloopt en vervangen door het huidige pastoriehuis. Ook hier was in het achterhuis een school ondergebracht.

Tiendenrecht

Het tiendenrecht was een vorm van winstbelasting. Je kreeg dit recht bijvoorbeeld als je jouw grond verpachte. De pachter kreeg dan de plicht om voor het gebruik van de grond één tiende deel af te staan aan de eigenaar van de grond. Tot 1750 had de koster in Ressen het tiendenrecht van de kerkelijke goederen. Dat gold ook voor de oogst op de door de kerk verpachte landerijen: op elke tiende geoogste korenschoof werd een elzetak geplaatst als markering van dat tiende deel.

Landschapspark Lingezegen

De kerk met kosterij liggen in het deelgebied De Woerdt van het landschapspark Lingezegen. 

  


  • Bemmel in prenten

  • Landschap

  • 1500-1600

  • Lingewaard

  • Arnhem e.o.

Verwante verhalen

Lees meer

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

info@mijngelderland.nl

Inschrijven nieuwsbrief

mijnGelderland Sociale media

erfgoed gelderland

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

E info@mijngelderland.nl