Christiaan van Molhoop

Buitenlandse betrekkingen 1670 - 1830

Niet veel bedienden werden ooit vastgelegd op een alleen aan hen gewijd portret. Die eer viel wel te beurt aan Christiaan van Molhoop, bode van Anne Willem Carel baron van Nagell, Nederlands gezant in Londen.

Lochemse edelman

Anne Willem Carel baron van Nagell (1756-1851) was vertrouwenspersoon van de Prins van Oranje in de Patriottentijd. Na een periode als kamerheer aan het hof werd hij in 1788 benoemd tot gezant en gevolmachtigd minister in Groot Brittannië. Hij weigerde diezelfde functie uit te oefenen voor de Bataafse Republiek en bleef in Hampton Court, waar ook de Oranjes hun intrek namen. Hij behartigde hun officiële relaties met de Engelse staat. In 1803 vestigde hij zich op het familiekasteel Ampsen. Van 1815 tot 1824 was van Nagell minister van Buitenlandse zaken in een periode waarin zowel binnenlands als in Europa de basis werd gelegd voor de nog steeds geldende verhoudingen.

Baron van Nagell was niet de eerste Lochemse edelman die Nederland en in het bijzonder de Oranjes vertegenwoordigde in den vreemde. Zeker twee collega's waren hem voorgegaan.

Albemarle

Arnold Joost van Keppel (1670-1718) was, ongeveer een eeuw eerder, vertrouwenspersoon van een andere prins van Oranje, namelijk stadhouder Willem III die tevens koning van Engeland werd. In Willems hofhouding in Londen dongen verschillende jonge Nederlandse edelen naar de gunsten van de koning en het lijkt erop dat van Keppel daarin het beste slaagde. Hij kreeg allerhande titels en erebaantjes en was in 1702, als Earl of Albemarle, zelfs aan het sterfbed van Willem III aanwezig. Niet lang daarvoor had hij, daarbij financieel geholpen door de koning-stadhouder, kasteel de Voorst in Eefde laten bouwen, naar het voorbeeld van het Loo van zijn beschermheer.

Envoyé extraordinaire

Het overlijden van Willem III bracht nogal wat complicaties met zich mee, want bij afwezigheid van nazaten – terwijl Willem III zelf enig kind was geweest - moest men voor het afhandelen van de nalatenschap helemaal teruggrijpen op Frederik Hendrik en diens dochters, van wie er een was ingetrouwd in het koningshuis van Brandenburg-Pruisen. Voor de onderhandelingen daarover werd Christiaan Carel van Lintelo (1669-1736) van de Ehze aangesteld als 'envoyé extraordinaire' in Berlijn. In uitvoerige correspondentie in het Frans hield van Lintelo den Haag, in het bijzonder raadspensionaris Heinsius, op de hoogte van de vorderingen; en van de dagelijkse beslommeringen aan het Pruisische hof.

Zie ook de websites van HG Lochem Laren Barchem & De Elf Marken.


Rechten

Wout Klein 2021, CC-BY-NC-SA

Relevante links

Verwante verhalen

Lees meer

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

info@mijngelderland.nl

Inschrijven nieuwsbrief

mijnGelderland Sociale media

erfgoed gelderland

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

E info@mijngelderland.nl