Groesbeek een kopje kleiner 1915

Rond 1930 wil de stad Nijmegen nog meer grond van de gemeente Groesbeek annexeren. Felle protesten zijn het gevolg. De autobus is met leuzen beplakt. Collectie G.G.Driessen.
De grote buur van Groesbeek is Nijmegen. Vanuit 'de stad' kijkt men neer op de gewone Groesbekers. Die op hun beurt, hebben het niet zo op de stadse mensen. 'Gruusbèk bo.ve, Nimwè.ge ien d'n o.ve', zingen ze als ze een borreltje op hebben.

De relatie met Nijmegen verslechtert rond 1900. Nijmegen laat het oog vallen op grond van de gemeente Groesbeek. De stad groeit hard sinds de stadsmuren in 1880 zijn afgebroken.

Gemeentegrens

Er is behoefte aan bouwgrond. De gemeentegrens tussen Nijmegen en Groesbeek ligt bij het (huidige) café 'Groenewoud'. Nijmegen wil het stuk tot aan de (huidige) Heilige Landstichting erbij hebben. Het gemeentebestuur van Groesbeek protesteert fel tegen het verlies van 158 hectare grond en ruim 200 inwoners. Het scheelt de toch al krappe gemeentekas inkomsten. Maar Groesbeek heeft geen schijn van kans. De regering keurt de wens van Nijmegen goed. De gemeentegrenzen worden gewijzigd.

Binding

Veel tijd om boos te blijven krijgt Groesbeek niet. Door het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog is het werken in Duitsland onmogelijk geworden. Ook de grens kun je bijna niet over. Alleen de smokkelhandel bloeit. Vanzelf wordt de binding met Nijmegen sterker. Groesbekers gaan er naar school en vinden er werk. De grote verschillen tussen stad en dorp worden steeds kleiner. 

Locatie

Vond u dit artikel nuttig?
Ja Nee

Inschrijven nieuwsbrief

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

T 026-3521690
E info@mijngelderland.nl