Huis Molecaten en zijn bewoners

Verbonden met het leven en lot van drie families

Drie families domineren in de bewoningsgeschiedenis van het huis en landgoed Molecaten. Bijna een eeuw lang is dat de familie Van Keppel, opgevolgd door de familie Van Welvelde gedurende zestig jaar. Vanaf 1750 bepaalt de familie Van Heeckeren het lot en het leven op Molecaten.

De eigenaren blijven in Hattem wonen

Herman van Keppel is eind van de zestiende eeuw eigenaar van het landgoed Molecaten, maar woont zelf binnen de veilige stadsmuren van Hattem, beschermd tegen plunderende troepen op het platteland. Zoon Joachim erft Molecaten en is net als zijn vader lid van de Ridderschap van Veluwe, schout van Hattem en actief in de landelijke politiek als lid van de Raad van State namens Gelderland. In 1633 overlijdt Joachim en volgt zoon Johan zijn vader op als schout van Hattem en eigenaar van Molecaten.

Vlucht van stad naar platteland

Hattem wordt in de eerste helft van de zeventiende eeuw getroffen door verschillende pestepidemieën met vele doden als gevolg. Dit kan een rol gespeeld hebben bij de beslissing van Johan om buiten de stad te gaan wonen. In 1646 bouwt hij Huis Molecaten en bezit zo een voorname buitenplaats, die hij steeds verder uitbreidt. Hij woont er met zijn familie, veilig voor de pestepidemie die Hattem treft in 1656, waarbij 35% van de Hattemse bevolking sterft.

Families wisselen elkaar af

Anne Van Keppel trouwt met Borchard Joost van Welvelde, een edelman uit Overijssel die aanzien verwerft in de regionale en landelijke politiek. De familie Van Welvelde neemt het beheer van Molecaten over. Zo erft Johan van Welvelde als negenjarige in 1700 Molecaten van zijn moeder Anna van Keppel. Hij sterft ongehuwd in 1717 en via zijn halfzus, die trouwt met Robbert van Heeckeren, wordt hun oudste zoon Evert erfgenaam. Zo komt de familie Van Heeckeren in het bezit van Molecaten en zal dat 272 jaar lang blijven, ook al gaat dat tientallen jaren niet van harte.

Bijna drie eeuwen dezelfde familie als eigenaar

Evert probeert direct Molecaten te verkopen. Dat lukt met een gedeelte van de grond van de buitenplaats, maar niet met Huis Molecaten zelf. Ook zijn erfgenamen proberen het huis te verkopen, maar krijgen niet de gewenste prijs. Wel wonen er verschillende huurders. In 1750 wordt Molecaten definitief door de erfgenamen verdeeld. De militair Reinhard wordt de enige erfgenaam en is de eerste uit de familie die zich een trotse eigenaar voelt en zich Van Heeckeren van Molecaten noemt.

Bron:

  • Ronald Prins, Huis Molecaten, Hattem 2003. ISBN 90-9016988-1.


Rechten

Ben Boersema, Erfgoed Gelderland, CC-BY

  • Landschap

  • 1700-1800

  • Hattem

  • Veluwe

  • Kastelen

Relevante links

Verwante verhalen

Lees meer

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

info@mijngelderland.nl

Inschrijven nieuwsbrief

mijnGelderland Sociale media

erfgoed gelderland

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

E info@mijngelderland.nl