Inname van Hattem

1786

Er is in de loop der tijden veel geschreven over de opkomst van de patriotten in Hattem. Patriotten waren burgers in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden die aan het einde van de 18e eeuw democratisering wilden stimuleren. Ook wilden ze de heerszuchtige en falende stadhouder Willem V, prins van Oranje, een halt toeroepen. Er heerste een scherpe tegenstelling tussen de patriotten en de prinsgezinden.

Plunderingen

In de zomer van 1786 oefenden de patriotten feitelijk de macht uit in de stad. Daarom vond de stadhouder het tijd worden om Hattem weer onder zijn gezag te brengen. Ook andere Veluwse patriottenbolwerken moesten daartoe gedwongen worden. Op 5 september 1786 namen de troepen onder leiding van generaal majoor Spengler Hattem in. Tegen het uitdrukkelijke bevel van de stadhouder sloegen de troepen aan het plunderen. Op 5 september van dat jaar namen troepen onder leiding van generaal-majoor Spengler Hattem in, en sloegen – tegen de uitdrukkelijke order van de stadhouder in – aan het plunderen.

Gevlucht

Voordat de soldaten binnentrokken, was ongeveer de helft van de bevolking al gevlucht over de IJssel. De strafexpeditie was namelijk ruim van te voren door de prins en de Gelderse Staten aangekondigd. Vooral de woningen van de gevluchte patriotten moesten het ontgelden.

Dit verhaal is onderdeel van de canon van Hattem. Het volgende venster is hier te vinden.


Rechten

Heemkunde Hattem, CC-BY-NC

  • Hattem

  • Streekgeschiedenis

  • 1700-1800

  • Hattem

  • Veluwe

Relevante links

Verwante verhalen

Lees meer

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

info@mijngelderland.nl

Inschrijven nieuwsbrief

mijnGelderland Sociale media

erfgoed gelderland

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

E info@mijngelderland.nl