Huis Molecaten en de familie Van Heeckeren, 1717-1942

Een Oranjegezinde familie als eigenaar

De familie van Heeckeren van Molecaten bezit van 1717 tot 1989 landgoed en huis Molecaten. Zij onderhouden hartelijke banden met het Huis van Oranje. Het onderhoud van het huis en landgoed Molecaten brengt grote financiële lasten met zich mee voor de familie.

Aan de zijde van de Oranjegezinden

De militair Reinhard van Heeckeren van Molecaten kiest eind achttiende eeuw voor de Oranjegezinden en zo wordt Molecaten in 1786 beschoten door patriottische burgermilities uit Hattem onder leiding van de Hattemse patriottenleider Herman Willem Daendels. De Franse inval in 1795 maakt een einde aan de adellijke privileges, zo ook aan de positie van Reinhard, en de algemene status van een buitenplaats als Molecaten. Na de Franse tijd wordt die status hersteld en wordt aan de oudste zoon en erfgenaam van Molecaten, Evert, in 1814 officieel de erfelijke titel “baron” verleend. Hij overlijdt in 1819 op het Huis Molecaten en laat de erfgenamen grote schulden achter.

Opeenvolgende generaties Van Heeckeren

Zijn broer Robbert baron van Heeckeren van Molecaten neemt na een militaire carrière in 1824 Molecaten over, brengt de financiën op orde en koopt de andere erfgenamen uit. Zijn jongste zoon, Jacob Anne, wordt in 1846 eigenaar van Molecaten. Hij huwt als telg van een Oranjegezinde familie de kleindochter van de patriot Daendels. Jacob wordt dijkgraaf van Hattem en maakt zich verdienstelijk tijdens de watersnoodramp van 1855. Hij wordt later jagermeester van Willem III op de domeinen van Het Loo.

Goede contacten met de koninklijke familie

In 1885 overlijdt Jacob en laat Molecaten na aan zijn tweede zoon Robbert die er nooit woont. Diens weduwe blijft met grote schulden achter en zij vestigt zich later op Molecaten. Haar zonen Jacob en Evert komen in hun jeugd vaak op paleis Het Loo om daar te spelen met de jonge prinses Wilhelmina. Tijdens een particulier bezoek aan Hattem in 1895 door regentes Emma en de veertienjarige koningin Wilhelmina wordt ook Molecaten bezocht. Ook later blijft het contact tussen de familie Van Heeckeren en de koninklijke familie hartelijk.

Geliefd zomerverblijf

Bij het overlijden van hun moeder in 1898 krijgen de beide zonen Jacob en Evert Molecaten als onverdeelde nalatenschap en voeren er acht jaar lang samen het beheer. Jacob kiest voor zijn militaire carrière en draagt in 1907 zijn aandeel voor 45.000 gulden over aan zijn jongere broer Evert. Deze onderzoekt als hobby de geschiedenis van Molecaten, maar verhuurt het huis voortdurend, vaak als zomerverblijf, tot zijn overlijden in 1942.

Bron:

  • Ronald Prins, Huis Molecaten, Hattem 2003, ISBN 90-9016988-1


Rechten

Ben Boersema, Erfgoed Gelderland, CC-BY

  • Landschap

  • 1700-1800

  • Hattem

  • Veluwe

  • Kastelen

Relevante links

Verwante verhalen

Lees meer

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

info@mijngelderland.nl

Inschrijven nieuwsbrief

mijnGelderland Sociale media

erfgoed gelderland

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

E info@mijngelderland.nl