Bewoners van Rosendael: Willem Frederik Torck baron van Pallandt

De laatste heer van Rosendael

Willem Frederik Torck baron van Pallandt (1892-1977) is de laatste heer van Rosendael. Hij laat het kasteel met park na aan Geldersch Landschap & Kasteelen, met als doel dit oude en dierbare bezit in stand te houden.

Een echte Rozendaler

Baron van Pallandt is een geboren en getogen Rozendaler. Hij wordt geboren tegenover het kasteel in villa Rozeneath, het gemeentehuis van Rozendaal, en woont vanaf 1902 op kasteel Rosendael, dat hij in 1932 erft. Hij wordt wethouder van Rozendaal en trouwt in 1919 met Roline Wilhelmine barones van Randwijck (1892-1968). Dit huwelijk duurt tot 1935. Een jaar later hertrouwt hij met Aaltje Groenhof (1904-1993). De baron is een begrip in het dorp. Hij is zeer betrokken bij het wel en wee van zowel de gemeente, als van individuele inwoners.

Kasteel te huur

Baron van Pallandt bewoont na de Tweede Wereldoorlog de zijvleugel van het kasteel. Het hoofdhuis wordt als rusthuis verhuurd en vanaf 1962 vestigt er zich het Internationale Kastelen Instituut (IBI) met zijn secretariaat en een museum. De oorlogsschade wordt hersteld en In 1972 geeft Van Pallandt de opdracht tot de restauratie van de schelpengalerij.

Legaat

Het bezit van zijn ouders wordt verdeeld onder de vijf kinderen, en een deel van de inboedel wordt verkocht. Hiermee komt er een eind aan de lange gewoonte de inboedel bij het kasteel te houden. In 1977, bij het overlijden van Willem, wordt het kasteel overgedragen aan Het Geldersch Landschap. Hiermee komt een eind aan een onafgebroken periode van bewoning van het kasteel gedurende bijna 700 jaar. De inrichting van de bibliotheek met het biljart en het boekenbezit, blijft achter op het kasteel. De familie portretten worden overgedragen aan de Brantsen van de Zyp Stichting.

Laatste wil

Het was de wens van baron van Pallandt het kasteel met park als kern van het ooit zo uitgestrekte landgoed als cultuurmonument in stand te houden. Geldersch Landschap & Kasteelen voeren die wens uit, waarbij het kasteel en park zijn gerestaureerd, de oranjerie is herbouwd en het kasteel is heringericht.


Relevante links

Verwante verhalen

Lees meer

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

info@mijngelderland.nl

Inschrijven nieuwsbrief

mijnGelderland Sociale media

erfgoed gelderland

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

E info@mijngelderland.nl