Een nieuwe toekomst voor Dijkmagazijn Bemmel

De waal als natuurlijke en beteugelde rivier - De gereguleerde Waal 5

De dijkmagazijnen langs de waaldijken werden in de negentiende eeuw gebouwd, maar verloren in de tweede helft van de twintigste eeuw hun functie. Tegenwoordig zijn ze vaak omgevormd tot bezoekerscentrum of galerie. Samen met de dijken, sluizen en gemalen vertellen ze het verhaal van de strijd tegen het water. Een van deze dijkmagazijnen ligt in Bemmel.

Deze tekst maakt onderdeel uit van de special Verbeelding van de WaalDe Waal als natuurlijke en beteugelde rivier, thema De gereguleerde Waal.

Het dijkmagazijn in Bemmel werd in 1867 gebouwd. Het is daarmee voor zover bekend het oudste dijkmagazijn aan de noordoever van de Waal. Het laatste bakstenen dijkmagazijn werd gebouwd in 1928, in Nederasselt aan de Maas. In datzelfde jaar werd ook de kanalisatie van de Maas afgerond. Verschillende dijkmagazijnen werden daarna afgebroken. Anderen werden tijdens de oorlog vernield.

Beschadiging en verwaarlozing

In de Tweede Wereldoorlog kwam Bemmel tijdens Operation Market Garden in de frontlinie te liggen, en raakte het dijkmagazijn zwaar beschadigd. In 1947 werd het herbouwd. Aan de noordkant van het gebouw zijn nog steeds kogelgaten te vinden. In de loop van de twintigste eeuw verloor het gebouw zijn functie en trad verwaarlozing in.

Waterstaatserfgoed

De overgebleven dijkmagazijnen verloren na 1970 definitief hun functie. Al snel ontstond het besef dat de dijkmagazijnen tot het waterstaatserfgoed zouden moeten behoren, juist ook vanwege hun regelmatige spreiding langs de rivierdijken. Met hun typerende vormgeving en locatie vertellen ze -samen met dijken, sluizen en gemalen – het verhaal van de strijd tegen het water. Veel magazijnen zijn tegenwoordig gemeentelijk of rijksmonument en hebben een nieuwe functie zoals bezoekerscentrum, atelier of galerie.

Natuureducatie - en bezoekerscentrum

In 1995 werd het gebouw grondig opgeknapt en verbouwd. In 2000 werd het gebouw overgedragen aan Stichting Lingewaard Natuurlijk, die het samen met de leden van de Natuur- en Vogelwerkgroep Bemmel gebruikt als natuureducatie - en bezoekerscentrum.

Vervolg: Rivierlopen manipuleren

Bronnen:


Rechten

Overland, in opdracht van De Bastei, Nijmegen, CC-BY-NC

  • Verbeelding van de Waal

  • Landschap

  • 1800-1900

  • Lingewaard

  • Arnhem e.o.

Verwante verhalen

Lees meer

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

info@mijngelderland.nl

Inschrijven nieuwsbrief

mijnGelderland Sociale media

erfgoed gelderland

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

E info@mijngelderland.nl