Dominee bezoekt een militair oefenterrein

Oldebroek

Dominee Jacobus Craandijk (1834-1912) doet verslag van zijn bezoek aan het nieuwe militaire oefenterrein te Oldebroek, tussen 1882 en 1890. Jacobus Craandijk bezocht al wandelend vele plaatsen in Nederland en schreef zijn verslagen altijd op.

Jacobus Craandijk bij het oefenterrein te Oldebroek

'Het Kamp van Oldenbroek', de artillerieschool, is aangelegd op het hoogste punt van den ganschen omtrek, te midden dier onafzienbare heiden, waar de geweldige projectielen uit de ver dragende kanonnen geen schade kunnen doen. Het uitzicht wordt hoe langer hoe ruimer en grootscher, naarmate ons rijtuig voortrolt. Straks, bij het Militair Tehuis op de eenzame hoogte, stappen wij uit en slaan, altijd nog klimmend, een zandigen zijweg in. Nu zijn wij bij het kamp op den grooten kalen heuvelrug. Nabij ons de vaste, eenvoudige gebouwen en de witte tenten, rondom de bruine, paarse, purperen heide, de witte en gele zanden, het blauwe verschiet; van verre de torens van Elburg, Kampen, Deventer, Zutfen, Zwolle, Heerde, Epe, de donkere bosschen van Tongeren, Gortel en anderen, hier en daar als eilanden in zee, ginds de zee zelve, stralend als een spiegel van metaal. Aan den voet van den heuvel de batterijen met de zware, nu zwijgende, vuurmonden, stallen en loodsen; aan de helling de kleine kanonnen, die het middag- en avondschot doen daveren door de onafzienbare ruimte.

Uit: J. Craandijk, Wandelingen door Nederland. Gelderland II (Haarlem 1882-1890; herdruk Zaltbommel 1968).

Lees meer over Craandijks wandelingen op een speciale website daaromtrent.


  • Gelegerd in Gelderland

  • Oorlog

  • 1800-1900

  • Oldebroek

  • Veluwe

Relevante links

Verwante collectiestukken

Ga naar CollectieGelderland

Verwante verhalen

Lees meer

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

info@mijngelderland.nl

Inschrijven nieuwsbrief

mijnGelderland Sociale media

erfgoed gelderland

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

E info@mijngelderland.nl