Vroeg middeleeuwse sporen in de Schuytgraaf, Arnhem

Proefsleuvenonderzoek in Arnhem

In oktober 2020 is onder leiding van Team Archeologie van gemeente Arnhem een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd op Bouwveld 1 in de Schuytgraaf. Daarbij is een min of meer identieke bodemopbouw in het hele plangebied aangetroffen. Onder de bouwvoor bevindt zich een recente ophogingslaag met daaronder rivierafzettingen.

Een Romeinse laag

Hierin is over het hele terrein ook een laklaag of vegetatiehorizont aangetroffen. De fysisch geograaf van ADC ArcheoProjecten herkende deze meteen als een Romeinse laag. Omdat het onderzoek was gericht op de lokalisering van een Romeinse weg is het opgravingsvlak net onder deze laklaag aangelegd. Daarbij is één enkele vondst gedaan. Het betrof een gebruikte slijpsteen, vermoedelijk uit Romeinse tijd.

Romeinse laklaag en vroeg-middeleeuwse weg

Onder de laklaag zijn in het oosten van het plangebied op een aantal plaatsen palenrijen aangetroffen met een tussenliggende afstand van circa drie meter. Misschien een beschoeiing langs een pad of weg? Van een van de aangepunte paaltjes is nog tijdens het veldwerk het c14 gehalte geanalyseerd. Dit leverde geen Romeinse datering op, maar - misschien nog wel meer bijzonder - een datering in de vroege middeleeuwen. De paaltjes stammen uit de periode tussen 593-643 na Chr.

De palenrijen lijken de verkaveling van huidige en historische kaarten van het plangebied te volgen. In het uiterste zuidoosten van het plangebied zijn onder de laklaag enkele ploegsporen waargenomen, die geen vondstmateriaal bevatten.

Vondsten uit greppels

Onder de recente ophogingslaag is een behoorlijk aantal perceelsgreppels aangetroffen. Deze lijken overeen te komen met de oriëntatie en ligging op historische kaarten, maar sommige zijn ook herkenbaar op recente luchtfoto's. Uit een greppel in het noordwesten van het plangebied is verhoudingsgewijs veel vondstmateriaal verzameld. Het betreft onder andere steengoed uit de Nieuwe Tijd (1500-1800), een zilveren dubbele stuiver uit 1615 met het opschrift ''W FRISIA'', machinaal vervaardigde bakstenen, een veelheid aan granaatscherven uit de Tweede Wereldoorlog, een deel van een harmonica en een metalen veevoerzaksluiting uit Driel die uit de periode 1950-1980 dateert.

Al met al wijst dit erop dat deze greppel lang in gebruik is geweest, maar dat geldt voor veel greppels in het plangebied. In het uiterste westen is ook een bajonet van een Lee Enfield geweer aangetroffen, een zogenaamde 'pig sticker', waarschijnlijk achtergelaten door geallieerde strijdkrachten.

Dit verhaal is onderdeel van de Gelderse Archeologische Kroniek 2020.


Rechten

© drs. Leo Smole, seniorarcheoloog en depotbeheerder gemeente Arnhem, CC-BY-NC

Vond u dit artikel nuttig?

Verwante collectiestukken

Ga naar CollectieGelderland

Verwante verhalen

Lees meer

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

info@mijngelderland.nl

Inschrijven nieuwsbrief

mijnGelderland Sociale media

erfgoed gelderland

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

E info@mijngelderland.nl