Engelenkapel

Druten

Het monument was een rouwkapel met sectiekamer, behorend tot het complex van gebouwen van Boldershof. De kapel werd later Engelenhuisje genoemd.

Bouwstijl

Het gebouwtje is ontworpen in de stijl van de Delftse School (ca. 1925-1955), een traditionalistische stroming in de Nederlandse architectuur, die is ontstaan rondom de Delftse hoogleraar Granpré Molière. Architectuur moest nederig zijn en vooral niet opvallen. De functie van een gebouw moest tot uitdrukking komen in de vorm. Met name op de katholieke kerkenbouw had de Delftse School (een voorbeeld is de kerk in Deest) grote invloed. Kenmerkend voor de Delftse School zijn het vrijwel uitsluitende gebruik van baksteen, brede kozijnen en erkers (veelal in lichte kleuren), hoge gootlijnen, groene hagen, hoge met pannen beklede daken tussen topgevels en het gebruik van natuursteen op constructief belangrijke punten.

Sectielokaal

Het lage gedeelte van de kapel had de functie van sectielokaal, terwijl het hoge deel de benaming voorruimte had. Het lage deel heeft een recht stucplafond, terwijl het hoge deel werd afgewerkt met een kruisgewelf. Gebruikte materialen zijn: trasraamklinkers (trasraam) en rood genuanceerde waalformaat vormbakstenen voor de opbouw. Voor de verdere gevelafwerking is gebruik gemaakt van natuursteen.
De kap wordt gevormd door twee zadeldaken met de nok in elkaars verlengde. De twee zadeldaken van verschillende hoogte worden door een topgevel gescheiden. De daken zijn belegd met rode verbeterde Hollandse pannen.

Details

De entree van de rouwkapel is gelegen aan de noord-oostzijde. De gemetselde gevel eindigt in een topgevel met betonbanden met verzwaarde top en schouderstukken. In de top is een kruisbeeltenis opgenomen. De kapel heeft een enkelvoudige toegang door middel van een opgeklampte strokendeur, gevat onder een 1,5 steens gemetselde rollaag in een verder gesloten gevel. Naast de voordeur is een keramiek opgenomen van Jac Maris voorstellende Christus en Maria na de kruisafname. De ramen zijn gevat onder een gemetselde rondboog die doorloopt in de kozijnomlijsting. De onderdorpel is van aflopende natuursteen.

Historisch belang

De “Engelenkapel” is van monumentaal belang vanwege de esthetische kwaliteiten van het ontwerp en de zorgvuldige detaillering van het exterieur. De rouwkapel is tevens van historisch belang als symbool van de gehandicaptenzorg in relatie tot de religieuze beweging van Boldershof.

Eind jaren negentig is de rouwkapel verkocht aan de gemeente Druten, die het sindsdien als atelierruimte verhuurt.


  • Drutense kunstwerken

  • Landschap

  • 1900-1950

  • Druten

Relevante links

Verwante verhalen

Lees meer

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

info@mijngelderland.nl

Inschrijven nieuwsbrief

mijnGelderland Sociale media

erfgoed gelderland

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

E info@mijngelderland.nl