Ruilverkaveling en riolering rond Ruurlo

vanaf 1980

Het agrarisch grondgebruik kreeg door een aantal oorzaken met problemen te maken: kleinschaligheid, vererving en versnippering. Ruurlo kende van oudsher veel kleine boerenbedrijfjes.

Dat had te maken met de oppervlakte die men gelijktijdig kon bewerken. Wie knechten had kon zich grotere percelen permitteren dan een keuterboertje dat het alleen van vrouw en kinderen moest hebben. Door vererving en aankoop ontstonden bovendien steeds kleinere, en verspreid liggende, percelen (kavels) per bedrijf. Vaak waren deze percelen niet goed ontwaterd en niet goed bereikbaar door de slechte (zand)wegen. Ze waren met moderne machines minder goed en gemakkelijk te bewerken.

De ruilverkaveling Ruurlo, gestart in 1980, heeft veel problemen opgelost. De ontwatering en de ontsluiting (verharde wegen)  zijn verbeterd en de vele kleine percelen zijn tot grotere samengevoegd. Het allermooist zou zijn dat elk landbouwbedrijf maar één kavel, dus alle grond direct rond de boerderij heeft liggen. Dat is niet altijd mogelijk, maar twee of drie kavels is altijd veel beter dan vijf, zes of nog meer kavels. Op dit moment zijn vrijwel alle landbouwbedrijven aan verharde wegen gelegen, hebben een goede ontwatering en alle moderne voorzieningen als elektriciteit, water en gas.

Riolering die vroeger alleen in steden en dorpen aanwezig was, is ook op het platteland toegepast. In 1984 werd de riolering in het buitengebied aangelegd. Door het systeem van drukriolering kan men met vrij kleine leidingen (buizen) afvalwater over grote afstanden met pompen verplaatsen. Afvalwater wordt op deze wijze vanuit het buitengebied, waar het oppervlaktewater anders zou worden vervuild, naar een waterzuiverings-installatie (WZI) gebracht. De kwaliteit en zuiverheid van het water in het buitengebied is daardoor veel verbeterd.
De waterzuiveringsinstallatie in Ruurlo is van het Waterschap Rijn en IJssel en dateert uit 1972. Deze zuivering kan het afvalwater van 9.000 personen schoonmaken. De installatie reinigt maximaal 410.000 liter per uur. Het afvalwater is afkomstig uit Ruurlo en een deel van het buitengebied van Hengelo Gld. In totaal heeft het Waterschap 14 rioolwaterzuiveringsinstallaties waarmee het afvalwater van ruim een half miljoen inwoners en 18.000 bedrijven gezuiverd wordt.


  • Ruurlo

  • Oost - West

  • Landbouw

  • 1950-2000

  • Berkelland

  • Achterhoek

Relevante links

Verwante collectiestukken

Ga naar CollectieGelderland

Verwante verhalen

Lees meer

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

info@mijngelderland.nl

Inschrijven nieuwsbrief

mijnGelderland Sociale media

erfgoed gelderland

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

E info@mijngelderland.nl