Buitenplaatsen negentiende eeuw

Groot Spriel en de Vanenburg 1850 -1900

In de negentiende eeuw werden nabij Putten twee buitenplaatsen gebouwd: Groot Spriel en de Vanenburg.

Groot Spriel

Op de plaats waar al eeuwen de boerderij Veldwijck heeft gestaan laat de uit Indië teruggekeerde planter Wouterus Blokhuis in 1882 het huis 'Groot Spriel' bouwen. Na zijn overlijden in 1895 wordt het huis verkocht aan dhr. Georg Baud die het in 1900 weer verkoopt aan het echtpaar Meijer-van Loghem. Dhr Meijer bouwt in 1908 een toren aan het huis. Na diens dood blijft zijn weduwe er wonen waarbij het beheer van het landgoed vanaf 1913 in handen komt van haar neef Johan Willen van Doorninck. Nadat deze in 1968 is overleden komt het huis in handen van achtereenvolgens diverse eigenaren.

In 1988 gaat het huis tijdens filmopnamen in vlammen op. Het herstel kan als gevolg van uitblijven van een restauratiesubsidie pas zo'n tien jaar later ter hand worden genomen. Nu staat het er weer in blakende welstand. Het huis is particulier eigendom.

Vanenburg 

Na aankoop van de lege bouwplaats van waar eerst de Vanenburg stond in 1820 (Zie: 'Buitenplaatsen Zeventiende Eeuw'), laat de familie Van Goltstein er geen nieuw huis meer bouwen. In 1850 vestigt zich de eigenaar van het goed, Hendrik Rudolf Willem van Goltstein, te Putten op Oldenaller.

Na zijn overlijden in 1868 komt het bezit van de lege plek van de Vanenburg aan zijn dochter Anna Frederika. Deze is dan gehuwd met Frederik Willem Jacob van Aylva, baron van Pallandt. Dit paar laat op de lege plaats een nieuw huis bouwen en gaat er in 1870 wonen. Het zeer rijke echtpaar bleef kinderloos en besteedde veel geld aan liefdadigheid, zoals de stichting en het onderhoud van het weeshuis te Putten.

Met de dood van Anna Frederika in 1917 gaat de Vanenburg over op een levensgenietende neef die de gehele erfenis in enkele jaren opsoupeert. Na veiling van het goed in 1931 is het huis niet meer particulier bewoond maar gebruikt door instellingen en bedrijven. Momenteel is het particulier eigendom.

Dit verhaal is onderdeel van de canon van Putten. Het volgende venster is hier te vinden.


  • Putten

  • Streekgeschiedenis

  • 1800-1900

  • Putten

  • Veluwe

Relevante links

Verwante verhalen

Lees meer

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

info@mijngelderland.nl

Inschrijven nieuwsbrief

mijnGelderland Sociale media

erfgoed gelderland

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

E info@mijngelderland.nl